زبان انگلیسی

آشنایی با زبان انگلیسی مقدماتی

دوره زبان انگلیسی مقدماتی مختص افرادی طراحی شده که با زبان انگلیسی آشنایی دارند نه افرادی که دانش زبان انگلیسی شان محدود است. در این دوره، زبان آموزان یاد میگیرید چگونه به زبان انگلیسی گوش بدهند، صحبت کردن، بخوانند و بنویسند .البته ، زبان آموزان دوره زبان مقدماتی باید ابتدا یادگیری را با مطالب ساده تر شروع کنند.
دوره های انگلیسی مقدماتی شامل صحبت کردن در مورد توانایی ها، در خواست مودبانه، استفاده از صفت برای توصیف افراد، حرف اضافه برای بیان زمان، حروف بزرگ و نقطه در جمله، اسم قابل/غیر قابل شمارش، گفتن برنامه سفر، مهارتهای خواندن، فعل استمراری، میزان و مقادیر، حروف ربط و قید های تکرار میشود. زبان آموزان سطح زبان انگلیسی مقدماتی، انواع زمانهای گذشته ساده، استمراری و روش های بیان زمان آینده را یاد میگیرند که این موضوع ، امکان طیف گسترده ای از فعالیت های ارتباطی را فراهم می کند.

زبان انگلیسی
زبان انگلیسی

برای آموزش زبان انگلیسی مقدماتی به زبان آموزان ، معلم ها باید رویکرد متفاوتی اتخاذ کنند زیرا سن آنها اجازه تدریس رسمی را نمی دهد. زبان آموزان زبان مقدماتی اغلب نمیتوانند بر مفاهیم علوم، ریاضی یا مطالعات اجتماعی تسلط پیدا کنند زیرا درک کتاب های درسی برایشان دشوار است. بنابراین زبان آموزان تمام سطوح مهارت انگلیسی و سواد آموزی، باید از آموزش صریح انواع مهارت ها به همراه مهارت های دیگر بهره مند شوند. در این مرحله، نقش و مسئولیت معلم پررنگ تر میشود؛ معلم باید انواع مفاهیم ساده تا پیچیده را توضیح داده و از طریق تشویق، به زبان آموزان انگیزه بدهد، باید درک وشناخت زبان آموزان از مطالب آموزشی را ارزیابی کرده ، محیطی مناسب برای یادگیری زبان فرام آورده و رفتارشان را کنترل کند و پیشنهاداتی برای تمرین زبان در منزل به والدین ارائه دهد.
مدارکی که میتوان بعد از اتمام دوره زبان مقدماتی و دوره های آموزشی مختلف اخذ کرد، شامل کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتراست.

ثبت نام دوره آموزش زبان انگلیسی مقدماتی