مشاوره حقوقی پیشرفته 

مشاوره حقوقی پیشرفته 

مشاوره حقوقی پیشرفته ، در مواردی از حیطهٔ کارشناسان حقوقی سازمان‌ها فراتر رفته و نیازمند سطح تخصص بالاتر و دسترسی مقامات بالاتر است. در این دسته از موارد مشاوره حقوقی پیشرفته زیر نظر مشاوران حقوقی و وکلای دادگستری صورت می‌پذیرد. از جمله این موارد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
مشاوره حقوقی پیشرفته جهت پیش‌گیری از رخداد مشکلات حقوقی :این افراد با مشاوران حقوقی و یا وکلا، در مورد مسائل مدنظر مشاوره حقوقی پیشرفته می‌نمایند. برای مثال در مواردی همچون ازدواج، مشارکت‌ها، معامله‌ها و سایر مسائل حقوقی و کیفری مشورت می‌گیرند. مقصود از این نوع از مشاورهٔ حقوقی اطلاع و آگاهی یافتن از موقعیت و جایگاه  کنونی حقوقی خویش نسبت به طرف دیگر و همچنین پیش‌گیری از رخداد مشکل در آتیه است.

مشاوره حقوقی پیشرفته 
مشاوره حقوقی پیشرفته

• مشاوره حقوقی پیشرفته درباره مشکلاتی که احتمال وقوع آن‌ها داده می‌شود:در مواردی که احتمال رخ دادن مسائل حقوقی داده می‌شود، چه در صورت اینکه خود شخص بخواهد اقامه دعوی کند و  چه در صورت اینکه شخصی تصمیم داشته باشد ضد آن‌ها اقامهٔ دعوی کند، با کمک گرفتن از وکلا و مشاوران حقوقی در حیطهٔ مسالهٔ احتمالی، با آگاهی و اطلاع کامل از حقوق خود و طرفین، با مشکلات و مسائل مواجه می‌شوند. مقصود از مشاورهٔ حقوقی در این نوع مسائل، اطلاع از شیوهٔ اقامهٔ دعوی و یا آگاهی از شیوه برخورد دفاعی از مشکلات محتمل و شیوهٔ مواجهه با مشالهٔ حقوقی و در نهایت بی‌تاثیر و خنثی نمودن و یا حتی‌المقدور کاهش دادن آثار مساله می‌باشد.
• مشاوره حقوقی پیشرفته پیرامون مسائل حقوقی موجود که اقدام قانونی‌ای در ارتباط با‌ آن‌ها صورت نگرفته است:
ایراد و اقامهٔ دعوی در مورد دسته‌ای خاص از  مسائل حقوقی/کیفری مقید به انجام و اقدام در زمان مشخص است. اگرکه ادله گردآوری نشده باشد توانایی دسترسی به آن‌ها برای اقدام وجود نداشته، و یا همچنین اگرکه در بازهٔ زمانی مشخص شده به اقامهٔ دعوی پرداخته نشود و اقدامی قانونی انجام نگیرد، امکان اقامهٔ دعوی وجود نخواهد داشت. به همین سبب مراجعه و ارجاع این‌گونه مسائل و مشکلات به وکلا و مشاوران حقوقی از ضرورت بالایی برخوردار است.

مشاوره حقوقی پیشرفته درباره مسائل درجریان در مراجع قضایی:
در برخورد با این دسته از مسائل و مشکلات حقوقی باید توجه داشت که اصولاً مشکلات حقوقی تنها یک‌ مرتبه قابل طرح و اقامهٔ دعوی را دارا هستند. البته در مواردی نیز استثنا وجود دارد. به همین علت باید توجه داشت که با صادر شدن حکم پایانی امکان بازگشت به شرایط و وضعیت پیشین وجود ندارد.
به همین علت واجب است که افراد راجع به پرونده و مسکل طرح‌شده با رجوع با افراد متخصصی چون وکلا و مشاوران حقوقی یاری لازم را کسب کنند و در صورت نیاز به وکیلی اعطای وکات کنند تا امر به نحو احسن پیگیری شود

ثبت نام دوره MBA مرکز مشاوره حقوقی و وکالت