مدیریت کیفیت

مدیریت کیفیت جامع – معنی و مفاهیم مهم

برای فهمیدم معنی مدیریت کیفیت جامع، ابتدا باید معنی کیفیت را بدانیم، کیفیت به پارامتری اطلاق میشود که در برتری یا نا مرغوب بودن محصول یا خدمات را تعیین میکند. کیفیت را می توان به عنوان روش تمایز محصول یا خدمات از رقبای خود تعریف کرد. کیفیت نقش اساسی در هر کسب و کار را ایفا می کند. صاحبان کسب و کار باید بر کیفیت بیشتر ار کمیت تاکید کنند تا بتوانند رقابت را زنده نگه دارند. اگر رقیب هم محصول مشابه دارد، پس چرا مشتری به طرف شما می آید؟ علتش فقط کیفیت است و برند تان باید برتر هر همه و جدا از آنها باشد.

مدیریت کیفیت جامع

مدیریت کیفیت جامع به صورت تلاش مستمر مدیران و کارکنان یک شرکت برای اطمینان از وفاداری بلند مدت مشتری و مصرف کننده ست.
رضایت: به یاد داشته باشید که مشتری راضی، ده مشتری دیگر را هم به همراه می آورد درحالی که فرد نا امید میتواند اخبار بد را پراکنده کرد ومصرف کننده های احتمال زا از بین ببرد.
بنابراین باید چیز فوق العاده ای به آنها بدهید تا بتوانید انتظار وفاداری داشته باشید. کیفیت در چهارچوب دوام پذیری، کاربرد و اطمینان ارزیابی میشود. مدیریت کیفیت جامع، تلاش سازماندهی شده کارکنان برای ارتقا کیفیت محصول یا خدمات از طریق فید بک ها و جستجوی خاص است. و مسئولیت کیفیت برتر محصول یا خدمات به یک فرد نیست.

مدیریت کیفیت
مدیریت کیفیت

هر فردی که از سازمان پول دریافت می کند، باید در طراحی فرآیندهای و سیستم هایی که تضمین کننده کیفیت برتر محصولات مشارکت کند. مدیریت کیفیت جامع در واقع تلاش مشترک مدیریت، کارکنان، نیروی کار، تامین کنندگان برای جلب سطح خاصی از رضایت و رفع نیاز مشتری است. شما نمیتوانید فقط یک نفر را برای عدم پیروی سرزنش کنید چرا که مسئولیت به عهده همه کسانی است که با سازمان مرتبط هستند.
” ادوارد دمینگ”، ژورف جورا و ” ارمند فیگن بام”به طور مشترک مفهوم مدیریت کیفیت جامع را توسعه دادند. مدیریت کیفیت جامع در بخش تولید اتفاق می افتد، اما می تواند تقریبا در تمام سازمان ها اعمال شود.
مدیریت کیفیت جامع تضمین می کند که هر کارمندی که در جهت بهبود فرهنگ کار، فرایندها، خدمات، سیستم ها و کار میکند به موفقیت درازمدت کمک تلاش می کند.

مدیریت کیفیت جامع را می توان به چهار دسته تقسیم کرد:

  • طرح
  • انجام دادن
  • بررسی
  • عمل
    این موارد، چرخه PDCA هم نامیده می شود.

مرحله برنامه ریزی
برنامه ریزی مهم ترین مرحله مدیریت کیفیت جامع است. در این مرحله، کارکنان باید مسائل و پرسش های خود کنار بیایند. آنها باید با چالش های مختلفی که در روز به روز با آنها مواجه می شوند، کنار آمده و همچنین علت اصلی این مشکل را تحلیل کنند. کارکنان باید تحقیقات لازم را انجام دهند و داده های مربوطه را جمع آوری کنند تا بتوانند راه حل هایی برای همه مشکلات پیدا کنند.

فازانجام دادن
در مرحله انجام، کارکنان راه حلی را برای مشکلات تعیین شده در مرحله برنامه ریزی توسعه می دهند. و استراتژی ها برای غلبه بر چالش های کارکنان طراحی و اجرا می شوند. اثربخشی راه حل ها و استراتژی ها نیز در این مرحله ارزیابی می شود.

مرحله بررسی
مرحله بررسی مرحله ای است که قبل و بعد از داده، تجزیه و تحلیل مقایسه ای انجام میشود تا اثربخشی فرایندها تایید و اندازه نتایج ارزیا بی شوند.

مرحله عمل
در این مرحله، کارکنان نتایج را مستند کرده و برای حل مسائل دیگر آماده می شوند.

ثبت نام دوره مدیریت کیفیت