CEO

CEO چیست ؟

چطو ر یک مدیر از طریق شفافیت CEO به رئیس ارتقا پیدا میکند
ماکان آریا پارسا معتقد است که در جایی که اطلاعات با یک کلیک روی دکمه در دسترس قرار میگیرند، شفافیت فاکتور جدیدی محسوب میشود. مدیر عاملی که به پیشرفت شرکتش می اندیشد، وظایفش را درست انجام میدهد تا بتواند این روند را بپذیرد. در واقع، هنگامی که مدیرعامل شفافیت و ارتباط صریح را تمرین کند، آموزش مدیریت موفقیت آمیز خواهد بود. درکتاب مدیر خوب ، مدیر بد ” گورو”، 87 درصد از مدیران مورد بررسی گفتند که مایل بودند پیش از برعهده گرفتن وظایف شان ، آموزش ببینند.
دلیل احتمالی اینست که: تردید مدیر و فقدان آموزش میتواند مسائل جدی را در سطوح پایین تر شرکت به وجود بیاورد. در گزارش مدیر ایالات متحده “گالوپ ” در سال 2015 مشخص شد که 50 درصد از 7272 فرد حرفه ای مورد بررسی اعلام کردند که در برخی برهه ها قصد داشتن کارشان را رها کرده و سمت ریاست کنار روند. یعنی که بسیاری از مدیران نتوانستند به کارمندان انگیزه داه یا موجب راحتی آنها بشوند.
مدیر عامل ” زاپوس” ،تونی سیه، الگوی خوبیست. او شفافیت زیادی در شرکت ایجاد کرد. در واقع ارزش های اصلی اعضای شرکتش شامل داشتن روابط صادقانه و صریح بود. معروف است که ” زاپوس به کارمندها فرصت دیده شدن در همه سطوح را میدهد. علاوه براین ، شرکت به تاثیر متقابل عمیق متمرکز بین کارمندها و مدیریت شهرت دارد. در سال 2008، شرکت تقریبا 8 درصد از کرمندها را تعدیل کرد. برای کمک به کارمندها، زاپوس صفحه ای را در توییتر راه اندازی کرد و از آنها خواست تا افکارشان را به طورعمومی به اشتراک بگذارند. با این روش، افکارکارمندها توسط مدیر عامل، مدیریت ، رسانه ها، اعضای توییتر و دیگر افراد علاقمند شنیده میشد.
” سیه” در آن زمان گفت که ما معتقدیم که شفافیت مهم بود ه و کارمندها را به توییتر دلگرم میکند. همچنین ایمیل هایی که برای کارمندها فرستاده میشود را هم به اطلاع عموم رساندیم. در حال حاضر و بیشتر از قبل، مدیران عامل میتوانند هر چقدر که بخواهند با کارمندها صریح باشند. همچنین، این روسا باید در مورد سطح مطلوب شفافیت با مدیران صحبت کنند. آنها باید روی آموزش مدیران تا خودشان تمرکز کنند تا روسای واقعی شرکت شوند.

CEO
CEO

سوال اینجاست که اینکار را چطور انجام دهند؟
خود ارزیابی به شفافیت کمک میکند
هنگامی که مدیران ceo نسبت به شیوه مدیریت شان در محل کار دیدگاه کل نگرانه ای داشته باشند، موفق تر خواهند بود. بنابراین، مدیران عامل باید به طور منظم خودشان را ارزیابی کنند. به عنوان بخشی از اینکار، مدیران عامل باید از موفقیت شان و درس هایی که آن گرفتند صحبت کنند. باید در مورد چالشهایی که با آن مواجه شدند توضیح دهند. باید مدیران را تشویق کنید که صادقانه پاسخ دهند ومثالهای واقعی از غلبه بر مشکلات ارائه دهید.
خود ارزیابی فقط مثالی برای ارتباط خوب نیست بلکه در روند بررسی عملکرد مولفه ای حیاتی ست.
خود ارزیابی باید همیشه در جریان باشد. هنگامی که متوجه شوند که باید در آخر ماه ارزیابی ارائه کنند، در واقع برای آگاهی و سنجش بیشتر تاکتیک های مدیریت آموزش می بینند.
قبل از اینکه مدیران در مرد خودشان صحبت کنند باید شفافیت را از دیگران ببینند
خود ارزیابی در بررسی عملکرد و برای کمک به مدیران برای برپایی بحث های یک به یک در مورد موفقیت مدیرتشان
استفاده میشود. پیش از پیشنهاد چگونگی پیشرفت مدیر، باید خود ارزیابی شخصی اش را برای ثبات چگونگی استفاده از این سند به اشتراک بگذارد.
اینکار به مدیر ceo فرصت میدهد تا فید بک هایی را در مورد چگونگی ارائه بهتر مدیریت روسا پیشنهاد کند. هدف این ست که پروسه به صورت همکاری در بیاید. برای تقویت فید بک ها:
. از مدیران در مورد بهبود عملکرد تان راهنمایی بگیرید.
. به دنبال راه حل های موثر باشید
.برنامه کار درست کنید تا به مدیران کمک کند اهدافشان را برای روسای بهتر شدن مشخص کنند.
ارتباط صریح در شفافیت محیط کار تعیین کننده ست. خلاصه کردن انتظارات واضح و پیشنهاد فید بک سازنده برای بیشتر متعهد نگه داشتن مدیران لازم است. تعهد بسیاری از مدیران نیز به مسئولیت بهتر شخصی منتهی میشود.
نکته: برای ملاقات مدیران برنامه منظم داشته باشید تا بتوانند شیوه های مفید و غیر مفید را بررسی کنند. این ملا قات ها مدیران ceo را متعهد کرده و تشویق میکنند که به مسئولیت های شخصی شان متعهد باشند. در طی این ملاقات ها میتوانید پشنهاداتی برای تکرار برخی موضاعات بدهید اما مدیریت نکنید. اجازه دهید مدیران مشکلات را به روش خود حل کرده وانها را با تصمیم های نو آورانه و خلاقانه سازماندهی کنند. این ملاقات ها باید جایی برای یادگیری از مدیران همکار باشد.
آموزش و توانمند ساری برای مدیران مهم است
شرکت ها همیشه در جستجوی روسای حضوری هستند.اما چه تعداد از این شرکتها برای توانمندی روسا آینده برنامه دارند؟
گزارش سرمایه های انسانی طلایی 2015 ار ” دلویت” نشان دادکه 53 درصد از کارگرهای جوان مورد بررسی گفتند،
که نقش های ریاستی را دوست داشتند. و متاسفانه فقط 6 درصد از سازمان چنین برنامه هایی داشتند.
بنابراین سرمایه گذاری در چنین آموزشی به مدیران کمک میکند تا به اهداف شخصی شان برسند. البته با وجود ابزار و منابع، مدیران باید به آموزش ادامه بدهند و آنها زا به طور منظم چک کنند. مدول های آموزشی به مدیران کمک میکنند:
.چگونه کارمندانی با شیوه های یادگیری متفاوت را مدیریت کنند
. با کارمندها و مردم به روشی منحصر به فرد ارتباط برقرار کنند.
. متوجه شوند که چطور مدیرا ن قدرتمند با کارمندانی با شیوه های یادگیری متفاوت منطبق شوند.
آموزش مدیریت باید همیشه ادامه داشته باشد نه ای برنامه ای با ابتدا و انتها باشد. نصب برنامه های مدیریتی پیوست به انتقال استعدادهای جدید به روسای کارامد کمک میکند.
نکته
منابع آموزشی ceo را بیابید که با اهداف حرفه ای مدیران متناسب باشد و برای شرکت کردن شان ، وجه ای پرداخت کنید. کارمندانی با عملکرد بالا که میخواهند ریاست را با مدیران، که آموزش مستمر را دنبال میکنند، یاد بگیرند جفت کنید. به این روش، هر دو همراه دارند.
مدیران را تشویق کنید تا فرصت های جدید یادگیری ای را که پیدا کرده یا دنبال میکنند به اشتراک بگذارند. مدیران عامل باید در دسترس بودن و حامی مدیرا ن مستقل باشند. تصور کنید که به همراه مدیر خود در این دوره ها شرکت کنید. این نشان دهنده تمایل برای یادگیری و رشد همزمان با شرکت است.
در کل، شفافیت نقش مهمی در آموزش تصدی مدیریت دارد. شفافیت، عملکرد را بهبود بخشیده، به استعدادهای جوان فرصت میدهد تا رئیس بهتری شوند و امکان کسب دانش بیشتر را در اختیار مدیران میگذارد.
این نکات شفافیت ،به ایجاد رابطه بین مدیران عامل و مدیریت کمک میکند.و حاضر و فعال بودن در جلسات آموزش به مدیران کمک میکند تا به جای زیر نظر گرفتن مدیران ، از آنها الهام بگیرند.

ثبت نام دوره مدیران عامل آژانس های مسافرتی