علم عکاسی صنعتی ؟

علم عکاسی صنعتی ؟

علم عکاسی صنعتی ؟ عکاسی صنعتی یک ابزار مهم بازاریابی ست .درعکاسی صنعتی تلاش تیم عکاسان بر این است که بهترین زاویه را جستجو کند…

138
فیلم نامه نویسی چیست ؟

فیلم نامه نویسی چیست ؟

فیلم نامه نویسی یا سناریو نویسی ، عمل نوشتن فیلمنامه یا سناریو برای رسانه های جمعی ست. فیلم نامه نویسی به تحصیلات خاصی نیاز ندارد…

147
اصول مقاله نویسی

اصول مقاله نویسی

اصول مقاله نویسی حتی قبل از نوشتن حروف روی کاغذ شروع شده و شامل پروسه هایی مانند تفکر انتقادی، ارتباطات و خلاقیت است. اصول مقاله…