تربیت دبیر

آشنایی با تربیت دبیر

هدف از تربیت دبیر ، فراهم کردن دانش کافی و خوبی از موضوع تخصیص داده شده ، ایجاد مهارت برای کسب تجربه در زمینه تدریس در محیطی مصنوعی وبا استفاده از منابع واقعی، درک و شناخت روانشناسی کودک برای فهمیدن مشکلات دانش آموزان، تغییر شیوه تدریس برای به حداکثر رساندن دستاوردهای مطالب درسی و منابع انسانی، افزایش اعتماد به نفس دبیر، توسعه ظرفیت منابع مدرسه از طریق بداهه سازی امکانات آموزشی، فهمیدن تفاوتهای فردی و داشتن رفتار مخصوص با هر نفر و اعلام رضایت مستقیم به والدین به خاطر موفقیت های فرزندان شان است.

دوره های مربوطه تربیت دبیر، دارای برنامه های جدید و نوآورانه ای هستند که تئوری و تمرین را ترکیب کرده و دارای رویکرد ترکیبی شامل مواد آموزشی با کیفیت بالا و تکنیک های یادگیری تست شده و آزمایشی هستند. دوره ها معمولا به صورت ترکیبی از کارگاه های کلاس درس، تدریس چهره به چهره، یادگیری آنلاین و آموزش در مدرسه ارائه می شوند. عاوه بر این، دبیران در طول تحصیلات خود توسط معلمان متخصص که ممکن است بتوانند شغلی پیشنهاد کنند، حمایت خواهند شد.

تربیت دبیر
تربیت دبیر

برخی از عناوین آموزشی این دوره عبارتند از آموزش بزرگسالان، تست های آزمون پذیری، ارزیابی دانش آموزان، الگوهای حضور، مدیریت رفتار، مدیریت کلاس، تمرینات کلاس، طراحی برنامه درسی، تئوری های آموزشی، نرم افزار آموزشی و مهارت های کارآفرینی میشود.

برنامه آموزش تربیت دبیر اصولی دارد که از جمله آنها میتوان به این موارد اشاره کرد که : اگرچه ارتباط دبیر و دانش آموز بر اساس همکاری و حمایت است اما دبیر باید بتواند محیط را باید برای کسب مطالب آموزشی و بیان احساس و نظرات مناسب بکند، دبیر باید زمینه را فراهم کند تا دانش آموزان در مورد چرایی و چیستی مطالب آموزشی نظر داده و تصمصم بگیرند، دبیر باید در جهت شناسایی علایق دانش آموزان تلاش کند زیرا این علایق بر روند یادگیری تاثیر مثبتی دارند و شیوه ها و روند های آموزش دبیر باید پایدار و ادامه دار باشد.

ثبت نام دوره تربیت دبیر