مترجمی زبان انگلیسی

اصول مترجمی زبان انگلیسی

هدف کلی مطالعات مترجمی زبان انگلیسی ، تجهیز و آماده کردن دانشجویان با مهارت های تخصصی رشته زبان است. علاوه بر این، دانشجویان رشته مترجمی زبان انگلیسی ، ابزارهای لازم برای کار کردن به عنوان کارشناسان ارتباطات بین المللی و تحقیقات علمی و سایر کارهایی که نیاز به مهارت های بالای زبان انگلیسی دارند را به دست خواهند آورد.

دوره مترجمی زبان انگلیسی ، برای بهبود مهارتهای اساسی زبان دانشجویان در یادگیری و ترجمه زبان انگلیسی طراحی شده است. دانشجویان از طریق خواندن متون، گوش دادن، نوشتن تمرینات گرامری و صحبت کردن و تمرین ترجمه انواع متون انگلیسی و فارسی در موضوعات مختلف، قادر به بهبود مهارت ترجمه انگلیسی خواهند بود.

مترجمی زبان انگلیسی
مترجمی زبان انگلیسی

پس از اتمام برنامه، فارغ التحصیلان قادر به ارتقا مهارت های زبان و فرهنگ با استفاده از مهارت های ترجمه و دانش در مطالعات ترجمه خواهند بود. علاوه بر این، مترجمان قادر خواهند بود مهارتهای ترجمه و زبان شناسی را با توانایی و مهارت ترجمه شان تلفیق کنند. آنها مهارت های لازم برای ویرایش و قالب بندی متون و همچنین توانایی ویرایش انواع متون مختلف را برای رفع نیازهای نهادهای عمومی و خصوصی در سطح ملی و بین المللی به دست خواهند آورد.

برنامه آموزش مترجمی زبان انگلیسی، مطابق با استانداردهای بین المللی که نیازهای بازار محلی، منطقه ای و بین المللی را تامین میکند و با تمرکز بر مهارت های حرفه ای در تفسیر و ترجمه طراحی شده است. همچنین، این برنامه، با توجه به مطالعات موضوعات اصلی از جمله مبانی انگلیسی، مهارت ویرایش متون ترجمه شده ،مهارت نوشتن فرهنگ عمومی، ادبیات، انگلیسی تخصصی، ترجمه ، روش های ترجمه، مدیریت فرایند ترجمه و درک کلمات کلیدی بخش ترجمه تعیین شده است.
مدارک رشته مترجمی زبان انگلیسی شامل کارشناسی،کارشناسی ارشد و کتراست؛ و با توجه به مدرک، صلاحیت ترجمه متون متفاوت دو زبانه خارجی نیز افزایش می یابد.

ثبت نام دوره مترجمی زبان انگلیسی مقدماتی