دوره فناوری اطلاعات

آشنایی با دوره مدیریت فناوری اطلاعات

آشنایی با دوره فناوری اطلاعات

دانشی است که در آن تمام منابع فناوری اطلاعات یک شرکت، مطابق با نیازهای الویت های شرکت مدیریت می شود. یا به تعبیر دیگر مجموعه است از گردآوری، سازماندهی، ذخیره و نشر اطلاعات اعم از صوت، تصویر، متن یا عدد که با استفاده از ابزار رایانه‌ای و مخابرات صورت پذیرد.
اصلی‌ترین عامل تولید ثروت است و ثروت چیزی بیشتر از پول است که می‌تواند عواملی همچون ارتقاء دانش، سرمایه‌ی فکری، استفاده‌ی موثر از منابع، حفظ منابع طبیعی و سایر عوامل موثر در ارتقاء استاندارد و کیفیت زندگی را شامل شود. این منابع شامل سرمایه های مانند نرم افزار سخت افزار کامپیوتر شبکه ها و داده ها هستند.
این اطلاعات دارای گرایش های کسب و کار الکترونیک ، مدیریت دانش، سیستم اطلاعات پیشرفته می باشد.  نظریه‌هایی مانند ایجاد دولتهای الکترونیکی، شهرهای الکترونیکی، آموزش الکترونیکی، و تجارت الکترونیکی مطرح گردید و ظرف چند سال اخیر در برخی از کشورها پیشرفتهای قابل توجهی شده است.

دوره فناوری اطلاعات
دوره فناوری اطلاعات

اهداف اصلی دوره فناوری اطلاعات از این قرار است که :

1-توسعه و گسترش توانایی ها و قابلیت های نیروی انسانی برای مدیریت تکنولوژی از طریق آموزش و تربیت نیروهای گزینش شده
2-تربیت متخصص برای واحدهای صنعتی و اقتصادی کشور جهت استفاده بهینه از پتانسیل های علمی و تکنولوژیکی کشور در زمینه انتخاب و انتقال و جذب و توسعه سریع تکنولوژی ها
3-انجام نوآوریهای بهینه و ایجاد محصول و فرایندهای نو با هدف رقابت در بازارهای جهانی
4-چگونگی انتخاب و اجرای پروژه های تحقیقاتی و اتمام و خروج از پروژه بطور سریع و موثر همراه با کاهش زمان تحقیق و توسعه و تولید.
5- پرورش کادر متخصص در یکپارچه سازی علوم پایه و مهندسی و دانش و روشهای مدیریت

بازار کار رشته مدیریت فناوری اطلاعات:

علاقمندان رشته مدیریت فناوری اطلاعات مدرک گرایش سیستم‌های اطلاعات پیشرفته با تسلط به مباحث تئوری مدیریتی و همچنین با فراگیری مباحث تخصصی و آشنایی با دروس سیستم‌های اطلاعاتی، امکان ورود به بخش‌های ساماندهی اطلاعات در سازمان‌های بزرگ را خواهند داشت.

ثبت نام دوره مدیریت فناوری اطلاعات (IT)