حقوق داوری

کاربرد اصول حقوق داوری

حقوق داوری به معنای حل و فصل اختلاف بین طرفین توسط شخص ثالث بی طرف (داور) بدون مراجعه به دادگاه است. این داوری معمولا به صورت داوطلبانه انجام میشود اما گاهی به واسطه قانون لازم الاجرا است ودر صورتی که هر دو طرف نسبت به تصمیم داور متعهد باشند ، آن حکم یا تصمصم برایشان تعهد آور میشود. البته داوری بر مبنای اصول چهارگانه فرآیند تصمیم گیری ، اعلام تصمیم به دیگران، ارزیابی تصمیم گیری و راه های ممکن برای انحلال تصمیم انجام میشود.

دوره اصول حقوق داوری، با طیف گسترده ای از مکانیسم های موجود برای مدیریت حل اختلافات و داوری در نظر گرفته شده و تمرکز اصلی آن بر روند داوری در زمینه های مختلف شخصی، تجاری و قانونی است.

حقوق داوری
حقوق داوری

این دوره، با برنامه ای جامع آغاز شده و بر فهم نظری جامع از اصول، مفاهیم و قوانین حاکم بر داوری تأکید میکند. البته این دوره برای متخصصان همه صنایع که به نوعی درگیر مدیریت قرارداد و حل اختلافات هستند ، شامل مدیران پروژه، مدیران قرارداد، مدیران خرید، مدیران زنجیره تامین، پیمانکاران، معماران، توسعه دهندگان و مهندسین، مناسب و کاربردیست .

حل و فصل اختلافات، جنبه اساسی هر نظام حقوقی و یکی از الزامات اولیه یک جامعه یا گروه صلح آمیز است و مسائل و مشکلات باید طی فرآیندهای غیر خشونت آمیز حل و فصل شده و در این راه آموزش اصول حقوق داوری به داورها و مجریان این امر به سمیت شناخته شده است. یکی از روش ها حل و فصل می توانند روش سازش یا تصمیم گیری باشد. از آنجایی که هر وکیل یا داور از میزان اهمیت حل و فصل مستقیم اختلاف میان صاحبان اختلاف آگاه است، بنابراین آنها سعی دارند از طریق کمک و مداخله شخص ثالث توافق شده ، به حل اختلافات کمک کنند. واقعیت این است که راه حل به دست آمده هم برای طرفین قابل قبول است.

ثبت نام دوره اصول حقوق داوری