توسعه نرم افزاری اندروید

توسعه نرم افزاری اندروید چگونه است؟

توسعه نرم افزاری اندروید چگونه است؟

توسعه نرم افزاری اندروید ،فرایندی است که از طریق آن برنامه های جدید برای سیستم عامل های دستگاه اندروید ایجاد می شوند. برنامه های کاربردی معمولا به زبان برنامه نویسی جاوا و با استفاده از کیت توسعه نرم افزار اندروید (SDK) توسعه می یایند اما سایر محیط های توسعه نیز در دسترس هستند. کیت توسعه نرم افزار (SDK) مجموعه ای از ابزارهای توسعه نرم افزاری است که زمینه ایجاد برنامه های کاربردی را برای یک بسته نرم افزاری خاص، چارچوب نرم افزاری، پلت فرم سخت افزار، سیستم کامپیوتری، بازی ویدیویی، سیستم عامل و یا پلت فرم توسعه مشابه فراهم کرده و شامل پروژه های نمونه ای با کد منبع، ابزارهای توسعه، شبیه ساز و منابع مورد نیاز برای ساخت برنامه های کاربردی آندروید است.

توسعه نرم افزاری اندروید

دوره توسعه نرم افزاری اندروید به شرکت کنندگان امکان میدهد تا با موفقیت از ویژگی های زبان برنامه نویسی جاوا و الگوهای نرم افزاری مورد نیاز برای ایجاد برنامه های تلفن همراه قابل نگهداری که شامل اجزای اصلی آندروید و همچنین سازوکارهای اساسی جاوا ست، استفاده کنند. شرکت کنندگانی که با موفقیت این تخصص را تکمیل می کنند، برای یادگیری مطالب پیشرفته تر در زمینه «Cloud Computing with Android» آماده میشوند. یکی از پیش نیازهای مهم این دوره آشنایی با زبان جاوا / oop است.

برنامه آموزش توسعه نرم افزاری اندروید، پلت فرم اندروید و چرخه اپلیکیشن را آموزش میدهد. با استفاده از این آموز ش ها میتوان اپلیکیشن ساده ای مانند GUI نوشت و برای ذخیره داده ها از پایگاه داده استفاده کرد. اهداف این آموزش شامل توضیح پلت فرمی که سستم عامل آندروید در آن کار میکند، ایجاد اپلیکیشن ساده ای که در این سیستم عامل کار کند، دسترسی و کار با سیستم فایل اندروید، ایجاد اپلیکیشنی که تحت سیستم عامل اندروید از چند رسانه استفاده کند و دسترسی و کار با پایگاه داده با استفاد ه از سیستم فایل اندروید میشوند.