تحلیل طراحی سیستم

تجزیه و تحلیل طراحی سیستم چیست ؟

تحلیل طراحی سیستم ، با برنامه ریزی توسعه سیستم های اطلاعاتی از طریق درک و شناخت دقیق جزئیات سیستم و تعیین چگونگی کار خود سیستم و چگونگی کار اجزای سیستم با یکدیگر در ارتباط است. تحلیلگران سیستم، مشکلات سیستم را از طریق تجزیه و تحلیل نیازهای سیستم های اطلاعاتی و طراحی چنین سیستمی با استفاده از تکنیک های تحلیل و طراحی، حل می کنند.

دوره تحلیل طراحی سیستم، روش شناسی در حال توسعه و ایجا شده برای تجزیه و تحلیل، طراحی و توسعه را معرفی کرده و به مفاهیم، مهارت ها، روش ها، تکنیک ها، ابزار ها و دیدگاه هایی که برای تحلیلگران سیستم ضروری است، میپردازد. دوره تحلیل و طراحی سیستم بر ویژگی های سیستم، ابزار های CASE / OOM و فازهای چرخه عمر سیستم توسعه، مدیریت پروژه ها و نمونه سازی متمرکز است.

تحلیل طراحی سیستم
تحلیل طراحی سیستم

پس از اتمام دوره ، دانشجویان باید بتوانند با استفاده از ترکیبی از ابزارها و تکنیک ها، راه حلی مناسب و موثری برای تجزیه و تحلیل مشکل طراحی کنند، حداقل سه روش توضیح دهند که در آن سیستم های اطلاعاتی از نیازهای تجاری پشتیبانی می کنند، توضیح دهید چگونه تحلیلگران سیستم با کاربران، مدیریت و سایر سیستم های اطلاعاتی ارتباط برقرار می کنند، نمودارهای جریان داده ها و جداول تصمیم گیری را رسم کرده و گزینه های توسعه سیستم را ارزیابی کنند.

اهداف آموزشی تحلیل طراحی سیستم شامل تعریف تجزیه و تحلیل کسب و کار و الزامات ، تمرین مهارت های تفکر خلاقانه برای رو به روشدن با ذینفعان، کشف نیازها و شناسایی رویکردها و ایده های جدید، مقایسه تکنیک های آنالیز و انتخاب روشهای مناسب تر، پشتیبانی از تفکر انتقادی و حل مشکل، قرار دادن اطلاعات در اختیار ذینفعان برای بررسی و درک آنها از نیازها، بحث در مورد راهبردهای سازماندهی محتوا و همکاری و استفاده از تیم پروژه برای رفع موانع مشترک هستند.

ثبت نام دوره تحلیل و طراحی سیستم