ایزو 9001

دوره ایزو 9001

ایزو 9001 ،معیارهای سیستم مدیریت کیفیت را تعیین می کند و تنها استاندارد این خانواده است که می توان آن را تأیید کرد (اگرچه الزامی وجود ندارد). علاوه بر این، هر سازمان بزرگ یا کوچکی صرف نظر از زمینه فعالیتش میتواند از 9001 استفاده کند. این استاندارد مبتنی بر تعدادی اصول مدیریت کیفیت است که شامل تمرکز برمشتری برجسته، انگیزه و مفهوم مدیریت عالی و رویکرد فرآیند و بهبود مستمر است. در واقع ، استفاده از ایزو این اطمینان را میدهد که مشتریان، محصولات و خدمات با کیفیت و منسجم را دریافت کردند که این نوبه خود منجر به افزایش مزایای کسب و کار می شود.
برنامه آموزش شامل ایزو 9001 شامل سخنرانی ها، تمرین و کار گروهی است. در این زمینه، از شرکت کنندگان خواسته شده میشود تا تمرین های گروهی و فردی و تمرینات تقلید نقش انجام دهند که هدف تمرینات توسعه مهارت های خود (مدیریت زمان، کار گروهی، همکاری) و آزمون های ارزیابی است.

ایزو 9001
ایزو 9001

در نهایت یک پرسشنامه رضایتمندی برای شرکت کنندگان و به منظور ارزیابی نتایج آموزش و دستیابی به اهداف توزیع می شود. برخی از اهداف این روش شامل تجزیه و تحلیل هر الزام استاندارد و توضیحات نیازهای اسناد آنها، ارائه تغییرات معرفی شده توسط ایزو 9001 جدید و آموزش عملی شرکت کنندگان در طراحی و اجرای ممیزی داخلی هستند.
دوره ایزو 9001 به منظور شناخت الزامات و پیش نیاز های ایزو 9001، استانداردها و اصطلاحات و تعاریف در ایزو 9001 طراحی شده و شامل بحث تعاملی و فعایتهای عملی برای اطمینان از شناخت و یاد گیری میشود. این دوره به شناسایی نیازهای کلیدی و مزایای استاندارد ایزو 9001، مدیریت کیفیت و افزایش بهبود مستمر، انجام اقداماتی برای تضمین وجود کیفیت درقلب شرکت و جذب و حفظ مشتری با در نظر گرفتن نیازهای فعلی و آینده اش کمک میکند. این دوره برای کسانی که نیاز به شناخت ایزو 9001 دارند، هر فردی که در برنامه ریزی، اجرای، حفظ، نظارت و یا ممیزی ایزو 9001 شرکت دارد و افراد علاقه مند به سیستم های مدیریت کیفیت مفید خواهد بود.

ثبت نام دوره استاندارد سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001:2015)