دوره ICDL

دوره ICDL

دوره ICDL

ICDL ، مجوز جدید جهانی است که میزان مهارت افراد در استفاده از مهارتهای کامپیوتری را نشان میدهد. هدف از دوره ICDL، افزایش توانایی های عمومی IT و بهبود بهره وری افراد برای سرمایه گذاری بیشتر در فناوری اطلاعات بوده و به منظورکمک به مردم در محل کار و خانه طراحی شده است. ICDL با ارائه یک معیار شناخته شده بین المللی، چشم انداز های شغلی را بهبود و ارتقا میدهد. این دوره برای افرادی از هر رشته کاری و برای کسانی که وارد بازار کار شده و مایل به داشتن دانش و مهارت های فناوری اطلاعاتی مطابق با استانداردهای بین المللی هستند ، کارآمد و متناسب خواهد بود.

ICDL یک دوره آموزشی نیست بلکه یک معیار توانایی بین المللی است که از طریق تست به رسمیت شناخته می شود. ICDL یک ارزیابی رایانه ای است که نشان می دهد تا چه انداره می توانید از برنامه های مختلف IT استفاده کنید و مهارتتان در چه سطی ست. این استاندارد بین المللی به عنوان استاندارد جهانی در مهارت های کامپیوتری نهایی استفاده شده و توسط انجمن بین المللی کسب و کار، سازمان بین المللی به تصویب رسیده است.

دوره ICDL
دوره ICDL

امروزه، توانایی استفاده موثر از کامپیوتر جزء مهارتهای اصلی زندگی محسوب میشود. مهارت های کامپیوتری به افراد این فرصت طلایی را میدهد تا با شناخت و استفاده از تکنولوژی ، به بهبود زندگی شخصی و حرفه ای خود بپردازند. علاوه بر این، گواهینامه مهارت های کامپیوتری به جذب سریعتر افراد جویای کار توسط کارفرمایان کمک کرده و موجب میشود تا فرد بتواند توانایی برقراری ارتباط و دسترسی به اطلاعات و خدمات در زندگی شخصی را افزایش دهد.

بسیاری از کارفرمایان به تدریج به برنامه ICDL تاکید کرده و معتقدند که این تنها راه حل برای کمک به کارکنان است زیرا کارکنان ماهر به سازمان ها امکان میدهند تا به طور موثرتر از تکنولوژی استفاده کرده و بهره وری و رقابت پذیری و اطمینان از دستیابی به اهداف عملیاتی را افزایش دهند.

ثبت نام دوره ICDL