زبان انگلیسی

زبان انگلیسی متوسط

زبان انگلیسی متوسط مخصوص زبان آموزانی ست که قبلا تجربه عملی در یادگیری زبان انگلیسی داشتند و به آنها کمک میکند تا مطالبی که برای ارتباط برقرار کردن نیاز دارند، بیاموزند. دوره زبان انگلیسی متوسط برای زبان آموزانی طراحی شده است که می خواهند بیشتر یاد بگیرند و مهارت های خود را برای صحبت کردن یا نوشتن روزمره و همچنین برای دانشگاه بهبود بخشند.
محتوای دوره زبان متوسط شامل خواندن، نوشتن، گوش دادن به فایل های صوتی و تصویری و سخنرانی و استفاده از فن آوری های پیشرفته آموزشی می باشد. در این دوره، عبارات توصیفی، افعال کامل، کامل استمراری ، گذشته استمراری و عبارات معمول مدال مورد استفاده در زبان انگلیسی آموزش داده میشود.

زبان انگلیسی
زبان انگلیسی

این دوره انگلیسی متوسط شامل تعداد زیادی سخنرانی های ویدئویی سرگرم کننده و آموزنده نیزخواهد بود. اهداف این دوره مواردی مانند درک و ارتباط برقرار کردن با شرایط آشنا با استفاده از جملات، شروع به مدیریت اکثر موقعیت های مربوط به زندگی و مسافرت، توصیف و یا بیان نظرات در مورد موضوعات مورد علاقه شخصی مانند تجربیات، حوادث، امید و جاه طلبی و بیان نظرات ، خواندن و درک اطلاعات مربوط به موضوعات آشنا ونوشتن نامه های رسمی ساده و متن در مورد موضوع آشنا را در بر بگیرد.
برنامه آموزشی زبان انگلیسی متوسط شامل مهارتهای گرامری ( گرامر پایه، افعال و ساختار گرامری)، معرفی و احوالپرسی ، تقاضا برای اطلاعات، درخواست و دعوت، مهارتهای توصیفی ، شمارش ( زمان، کیفیت، خرید، هزینه)، توسعه مهارتهای پذیرش، توسعه مهارتهای نوشتن ( نوشتن پایه و استاندارد، نامه های رسمی، غیر رسمی، نوشتن داستان) و اصطلاح شناسی پایه براساس نیاز زبان آموز، توسعه زبان با استفاده از تجهیزات و عملکرد، استفاده از مباحثه و گفتمان با واژگان و عملکرد هدفمند ، فعالیت های ارتباطی و توسعه واژگان تلفیقی خاص میشود.
بعد از اتمام برنامه های آموزشی زبان انگلیسی متوسط ، سطح زبان آموزان به سطحی میرسد که معادل B2 است.

لیست دوره های زبان انگلیسی