دوره مدیریت مالی

آشنایی با دوره مدیریت مالی

مدیریت مالی چیست؟

ماکان آریا پارسا دوره مدیریت مالی را این طور تعریف می کند. این دوره عبارت است از عبارتست از کاربرد اصول و مفاهیم اقتصادی برای تصمیم گیری و حل مساله. مدیریت مالی می توان گفت همان اقتصاد کاربردی است.

مدیریت مالی در در سه سطح معرفی می شوند؟

1- مدیریت مالی: مدیریت مالی بنگاه های کسب و کار. عبارتست از تصمیم گیری مالی در داخل واحد های تجاری.

2- سرمایه گذاری: قیمت گذاری اوراق بهادار با رفتار  بازارهای مالی سروکار دارد.

3- موسسات مالی: به شرکت هایی نظیر بانک ها مربوط می شود.

ویژگی دوره مدیریت مالی:

1- مبتنی بر اصول اقتصادی و تحلیلی است. چگونگی سرمایه گذاری و افزایش بهره وری پول

2- دارای چشم انداز جهانی است.

دوره مدیریت مالی
دوره مدیریت مالی

هدف دوره مدیریت مالی

هدف اصلی حداکثر سازی ثروت صاحبان سهام است.این هدف یا ایده ال تنها از طریق مدیریت کارآمد جریان های نقدی کوتاه و بلند مدت شرکت یا موسسه اقتصادی میسر است.سیر تکاملی مدیریت مالی دارای سه ویژگی مهم به شرح زیر است:

۱- مدیریت مالی رشته نسبتا جدید و از شاخه های علم مدیریت است.

۲- مدیریت مالی آن گونه که در حال حاضر به کار می رود بر تصمیم گیری استوار است واز ابزارها و روش های تجزیه و تحلیل داده ها،کامپیوتر،اقتصاد و حسابداری مالی استفاده می کند.

۳- حرکت مستمر و سرعت فزاینده  پیشرفت های اقتصادی، نویدبخش این است که مدیریت مالی نه تنها نقشی مهم تر برعهده می گیرد بلکه بر سرعت پیشرفت این رشته علمی باز هم افزوده خواهد شد تا بتواند راهگشای مدیران شرکت هایی باشد که همواره با مسایل و مشکلات تازه روبرو هستند.

آینده ی شغلی:

فارغ التحصیلان این رشته با تسلط به مباحث تئوری مدیریت مالی در حوزه های مختلفی همچون سرمایه گذاری و بانکداری و بیمه و مدیریت ریسک و مهندسی مالی(ارایه روشهای نوین مالی) تامین مالی و اعتباری و … می تواند در پستهای مرتبط سازمانی ازجمله معاونت مالی و معاونت سرمایه گذاری و تامین مالی اعتبارات مالی در بانکها و ارزیابی اقتصادی پروژه ها و شرکتهای سرمایه گذاری و بورس اوراق بهادار و غیره مشغول بکار شوند.

ثبت نام دوره آموزشی مدیریت مالی