زبان انگلیسی

یادگیری زبان انگلیسی متوسط

یادگیری زبان انگلیسی و یا هر زبانی نیاز به تمرین فراوان دارد و یادگیری موضاعات مختلف حوزه های متفاوت به یادگیری کمک چشمگیری میکند. اما در دوره زبان انگلیسی متوسط ، نباید موضوعات دشوار را انتخاب کرد و باید اساس تمرین روزانه را بر گوش دادن و خواندن گذاشت. علاوه بر دو مهارت قبلی، نوآموزان زبان انگلیسی متوسط باید زمان مشخصی را هم به بهبود دایره واژگان ، تمرین گرامر و صحبت کردن در مورد آنچه گوش داده و خوانده اند، اختصاص دهند.
برنامه آموزش زبان متوسط به زبان آموزان کمک میکند تا مطالبی که برای ارتباط برقرار کردن نیاز دارند، بیاموزند. حال ، مهارت های زبان لازم برای ارتباط موثر شامل تلفظ هوشمندانه، مهارت درک شنیده ها، یادگیری واژگان فراتر از موضوع، کنترل گرامر انگلیسی، مهارت های تعبیر و تفسیر، سازماندهی یکپارچه اطلاعات در سطح سخنرانی و گفتمان و مهارت های تعاملی برای ارتقاء جامع میشود. بخشی از این برنامه آموزش آموزش، تئوریک ( عملکرد زبان، گرامر و اهداف یادگیری) و بخش دیگر عملی ( استفاده از مطلب مناسب) و بخش آخر امتحان و ارزیابی است و با توجه به مطالب انتخابی تعدیل میشود.

زبان انگلیسی
زبان انگلیسی

دوره زبان انگلیسی متوسط مختص زبان آموزانی ست که تجاربی در یادگیری زبان انگلیسی دارند. بعد از اتمام این دوره ، زبان آموزان میتوانند موقعیت ها را توصیف کرده، متن بنویسند و با اطمینان کامل ارتباط برقرارکنند. ساختارهای گرامری که در این دوره آموزش داده میشود شامل افعال مودال ، سوالات، درخواست ها ،درخواست های رسمی ،درخواست ها و سوالات با افعال مودال، Have to/must، جملات منفی با must/should، جملات شرطی در زمان حال، جملات شرطی در زمان آینده، جایگزینی با will/can/must/may/ might، گذشته ساده، افعال باقاعده، گذشته ساده ، افعال بی قاعده، گذشته ساده can، گذشته ساده در جملات منفی و پرسشی، گذشته فعل have to ، چگونگی در خواست در گذشته ، گذشته افعال بی قاعده، گذشته افعال باقاعده و جایگزینی if/ unless/incaseهستند.
بعد از اتمام برنامه های آموزشی زبان انگلیسی متوسط ، سطح زبان آموزان به سطحی میرسد که معادل B2 است.

لیست دوره های زبان انگلیسی