مقاومت الکتریکی

آموزش اصول مقاومت الکتریکی

آموزش اصول مقاومت الکتریکی

درباره دوره

بیانگر مقاومت یک جسم فیزیکی در برابر عبور جریان الکتریکی از آن است. مقاومت الکتریکی اهم است. مقدار معکوس این کمیت رسانایی الکتریکی نام دارد که با زیمنس اندازه گیری می شود. یک شی جریان الکتریکی را تحت اختلاف پتانسیل مشخص بین دو سری شی به دست می دهد:

مولفه الکتریکی موثر دو طرفه ای است که برای ایجاد مقاومت الکتریکی در مدار قرار داده می شود. شدت جریان عبوری از یک مقاومت رابطه مستقیمی با ولتاژ عبوری از دو سر مقاومت دارد. نسبت ولتاژی عبوری از دو سر مقاومت به شدت جریان مدار، میزان مقاومت نامیده می شود و این میزان در مقاومت های معمولی که با درجه هایشان کار می کنند می تواند ثابت در نظر گرفته شود.

  • کاربردهای مقاومت
  • محدود کردن جریان استفاده از مقاومت در مدارهای الکترونیک می‌تواند جریان را محدود کند. طبق قانون اهم اگر ولتاژ دو سر یک رسانا ثابت باشد می‌توانیم با تغییرات مقدار مقاومت مسیر، جریان را تحت کنترل درآوریم.
  • تقسیم ولتاژ با استفاده از مقاومت می‌توانیم سطح ولتاژ را برای قسمتی از مدار کاهش دهیم.
  • شبکه‌های مقاومت، خازن، سلف مقاومت‌ها می‌توانند با سایر قطعات پایه‌ی الکتریکی تشکیل شبکه‌های خاصی بدهند که در مصارف مخابراتی و ابزارهای اندازه‌گیری مورد استفاده قرار می‌گیرند.
مقاومت الکتریکی
مقاومت الکتریکی

انواع مقاومت های الکتریکی :

به دو دسته کلی مقاومت های ثابت و مقاومت های متغیر تقسیم می شوند . مقاومت های ثابت مقاومت هایی هستند که مقدار اهمی آنها همواره ثابت است . مقاومت های متغیر مقاومت هایی هستد که مقدار اهم آنها قابل تغییر است . مقاومت های ثابت خود به سه دسته تقسیم می شوند که این سه دسته عبارتند از :

1- مقاومت های کربنی مقاومت های کربنی در اکثر مدارات الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرند که علت این امر قیمت پایین ، زمخت بودن و کوچک بودن این نوع مقاومت ها می باشد .

2- مقاومت های سیمی از پیچاندن سیم های مقاومت دار طویل به دور یک هسته ، مقاومت سیمی یا سیم پیچی شده ساخته می شود.

3- مقاومت های لایه ای این نوع مقاومت ها ، ترکیبی از مقاومت های سیمی و کربنی می باشند ، یعنی دقت مقاومت های سیمی را دارند ولی از نظر اندازه و قیمت به مقاومت های کربنی نزدیکند.

ثبت نام دوره الکترونیک عمومی