طراحی سیستم

اصول تحلیل و طراحی سیستم

تحلیل و طراحی سیستم (SAD) واژه ای گسترده برای توصیف روش های توسعه سیستم اطلاعاتی با کیفیت بالاست که اطلاعات و داده ها را برای پشتیبانی از پیش نیازهای کسب و کار ترکیب می کند. تکنیک های تحلیل و طراحی سیستم، نه تنها به فناوری اطلاعات محدود نمی شوند بلکه میتوان از آنها برای ایجاد هر چیزی، از یک خانه تا ایستگاه فضایی بین المللی استفاده کرد. از طرف دیگر، هیچ روش ساده ای وجود ندارد که توسعه دهندگان برای اطمینان از فناوری اطلاعات موفق از آن بهره بگیرند. با این حال، روش های توسعه ای وجود دارد که افراد حرفه ای IT به طور گسترده ای در زمینه توسعه ی فناوری اطلاعات و تقویت سیستم ها از آن استفاده میکنند.

طراحی سیستم
طراحی سیستم

هدف از دوره تحلیل و طراحی سیستم ، معرفی انواع نرم افزار های جدید مورد استفاده توسط تحلیلگران و طراحان جهت مدیریت پروژه ها، تجزیه و تحلیل و سند سیستم، طراحی سیستم های جدید و اجرای برنامه هاست. همچنین، این دروه پوشش جدیدی از UML، فن آوری های بی سیم و ERP ، سیستم های مبتنی بر وب برای تجارت الکترونیک و پوشش گسترده در طراحی RAD و GUIرا ارائه میدهد. محتوای این دوره شامل مبانی تجزیه و تحلیل سیستم، تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد نیاز، فرایند تجزیه و تحلیل، ضروریات طراحی ومهندسی نرم افزار و اجرا میشود.

بعضی از سازمان ها تلاش کرده اند تا از طرق برنامه آموزش تحلیل و طراحی سیستم، روش های طراحی فنی را برای تجزیه و تحلیل سیستم های کسب و کار تعدیل کنند. محتوای آموزشی این برنامه موارد تعریف الزامات – تکنیک ها و رویکردها، نمونه سازی و توسعه سریع نرم افزاری، تجزیه و تحلیل و طراحی داده ها، تجزیه و تحلیل و طراحی فرایندها، تجزیه و تحلیل و طراحی رابط، سیستم گزارش و اسناد، برنامه ریزی، مدیریت و کنترل پروژه، ساخت، آزمایش و پیاده سازی سیستم ها و سیستم های عملیاتی، پشتیبانی و امنیت را در بر میگیرد.

ثبت نام دوره تحلیل و طراحی سیستم