اصول حقوق داوری

آشنایی با اصول حقوق داوری

اصول حقوق داوری نوعی روش حل اختلاف جایگزین (ADR) در خارج از دادگاه است که یک یا چند نفر فرد صلاحیت دار برای حل اختلافی تصمیم میگیرند و این تصمیم با پذیرش طرفین الزام آور خواهد بود. در آثار مربوط به حقوق داوری/ تصمیم گیری ، اصول حقوق داوری به جامعه حقوقی مورد بررسی ارتباط دارد. این اصول به چهار حوزه فرآیند تصمیم گیری ، اعلام تصمیم به دیگران، ارزیابی تصمیم گیری و راه های ممکن برای انحلال تصمیم تقسیم میشود. تعدادی از موارد موثر در فرآیند تصمیم گیری شامل عدم توجه به روندهای پایه واستفاده از راه حل های قبلی برای مطالب و موضاعات مربتبط میشود.

دوره اصول حقوق داوری به معرفی اصول داوری پرداخته و بر ویژگی های این اصول، وظایف و مسئولیت های داور ، فرایند داوری ، شناسایی داور و اجرای داوری منصفانه و قانونی تمرکز دارد. این دوره دانشجویان را با درک عمیق مبانی عملی داوری و سیستم حقوقی داوری قراردادی و قوانین ملی مربوطه آشنا میکند.

اصول حقوق داوری
اصول حقوق داوری

علاو بر این ،این دوره ترکیبی از نظریه حقوقی، تجزیه و تحلیل عملی و رویه ای و تطبیقی ست و طیف وسیعی از قوانین داوری و داوری بین المللی و قوانین نهادی را در اختیار دانشجویان قرار خواهد داد. همچنین، دانشجویان یاد خواهند گرفت که چگونه دادگاه های داوری را شروع و اجرا کرده واعمال و اعتراضات را به چالش بکشند.

محتوای برنامه آموزش اصول حقوق داوری شامل یادگیری قوانین داوری و قوانین داوری ملی کشورهایی از جمله استرالیا، انگلستان و سوئیس، بدست آوردن دانش برای داوری کردن در حل اختلافات تجاری ، شناسایی اقدامات درست و بجا برای حل و فصل اختلاف قانونی، کاهش احتمال اختلافات منجر به اقدام قانونی، اعمال الزامات قانونی ملی و بین المللی برای حل اختلاف ، استفاده از دانش داوری برای مذاکره در شرایط خاص و استفاده کردن از قانون پیشگیری برای رسیدن به نتیجه مطلوب در سازمان میشود.

ثبت نام دوره اصول حقوق داوری