زنبورداری

آموزش صحیح در زنبورداری

آموزش صحیح در زنبورداری

پرورش زنبور عسل بستگی به دانش و اطلاعات کافی در مورد سازمان کندو، رشد و رفتار زنبورداران در رابطه با محیط دارد. آب و هوا در فصول و ماه های سال در حال تغییر بوده و شهد گرده گل در منطقه تابع شرایط تغییر محیطی می باشد.
به منظور بهره برداری بهتر از زنبور عسل باید به گونه ای رفتار کرد که فعالیت ها تا حدودی در جهت منافع زنبوردار متمرکز گردد. برای تولید عسل باید به نحوه ی مدیریت کرد که در هنگام رشد و تکثیر گل شهدزا در منطقه به حداکثر برسد.

درباره شغل زنبورداری
شغلی است پرمنفعت و جذاب ، در این شغل با موجوداتی سرو کار داریم که زندگی تشکیلاتی آن ها نمونه روشن است از نظم و ترتیب و همکاری . وقتی سر کندو را باز کنید میبینید نظم و ترتیب در کارهایشان رعایت شده و هر زنبور وظیفه مخصوص به خود را انجام می دهد.
به عنوان شغل دوم درآمد مناسبی دارد. و افراد ناباور می توانند دوره آموزش زنبورداری را فرا بگیرند ولی باید دقت بیشتری در کارها داشته و شکست ها موقت نهراسند.

زنبورداری
زنبورداری

سلامت و بهداشت

هر موجود زنده در این جهان خاکی دچار بیماری خواهد شد و ویروس هایی را دریافت می کنند. در این حرفه زنبورداری شناخت بیماری های موجودی که بر روی زنبور تاثیر می گذارند بسیار مهم و حیاتی هستند و در صورتی که از این موارد آگاهی نداشته باشند ممکن است به یک باره کل جمعیت کندوهای عسل خود را از دست بدهد.

محل پرورش

منطقه ای که زنبوردار قرار شده در آن مشغول بکار شود بسیار مهم می باشد. مکان کندو تعیین کننده بسیار گزینه های زیادی است. فاصله میان کندوی عسل و شهد گل نیز مهم است. هر چه این مسافت بیشتر باشد سرعت تولید مواد کندو (بره موم، ژل رویال و عسل طبیعی) کمتر خواهد شد.
هر چه شهد بیشتری در اختیار آنها قرار بگیرد تولید انگبین با سرعت بیشتری انجام خواهد شدو در نتیجه زحمت زنبورداران سریعتر به خرید عسل توسط مشتری انجام خواهد شد. برای اشتغال به حرفه زنبورداری و یا داشتن گواهینامه دوره آموزشی درخصوص پرورش زنبورعسل گذراندن این دوره الزامی است.

ثبت نام دوره آموزشی زنبورداری