مهارتهای رزومه نویسی

آشنایی با اصول مهارتهای رزومه نویسی

آشنایی با  اصول مهارتهای رزومه نویسی

رزومه خلاصه ای کتبی و سند خود تبلیغی از تاریخ اشتغال و تحصیلات قبلی و سایر اطلاعات مربوطه به فرد جویای کار است. از آنجایی که رزومه اغلب اولین تصویر کارفرمای بالقوه از فرد است ، به همین دلیل، یکی از مهمترین اقدامات در طول جستجوی شغلی محسوب میشود. رزومه نویسی و داشتن مهارتهای رزومه نویسی برای شغل مورد نظر از این جهت اهمیت دارد که بدون داشتن رزومه خوب و کامل، کارفرماها شما را به عنوان کاندیدای شایسته نخواهند پذیرفت.

نوشتن رزومه کامل و موثر مراحلی دارد که شامل لیست کردن تجربیات کاری و تمرکز بر دستاوردها، انتخاب سبک رزومه ( زمانی، عملکردی و ترکیبی)، انتخاب سرفصل( شامل اسم ، آدرس و شماره تلفن)، اشاره به هدف شغلی و شغل دلخواه، نوشتن تجربیات و مهارتها، لیست کردن فعالیتها، لیست کردن تحصیلات ، لیست جوایز دریافتی ، نوشتن علایق شخصی، تنظیم فرمت طبق استانداردها ، غلط گیری و رفع اشتباهات تایپی و گرامری و در نهایت فرستان رزومه میشود. همچنین، طول رزومه با توجه به تجربه کاری میتواند بین یک تا سه صفحه باشد.

مهارتهای رزومه نویسی
مهارتهای رزومه نویسی

آموزش مهارتهای رزومه نویسی، برای همه افرادی که جویای موقعیت های داخلی یا نقش های خارجی در سازمانی هستند یا حتی کسانی که شغلی ندارند، واقعا انعطاف پذیر و مفید خواهد بود. مطالب آموزشی این دوره به شرکت کنندگان کمک می کند تا رزومه حرفه ای بنویسند که نظرکارفرمایان بالقوه را جلب کرده و مصاحبه موفقی داشته باشند. این برنامه، چگونگی استفاده از ساختار و تکنیک های رزومه نویسی را به شرکت کنندگان می آموزد و اطمینان میدهد که با پیروی از آنها به فرصت های کاری چشمگیر دست پیدا میکنند. با اتمام دوره، متقاضیان دوره میتوانند فرمت و محتوا ی رزومه را انتخاب کرده، میدانند برای نشان دادن توانایی ها و به دست آوردن بهترین نتایج ، چه توانایی هایی را ذکر کنند و رزومه را بر اساس مهارتها، دانش و تجربه خود بسازند.

ثبت نام دوره مهارت های رزومه نویسی