مدیریت مالی

اصول مدیریت مالی

مدیریت مالی به معنای برنامه ریزی، هدایت، نظارت، سازماندهی و کنترل منابع پولی یک سازمان و اعمال اصول مدیریت عمومی برای منابع مالی شرکت است. مدیریت مالی یکی از زمینه های کاربردی کسب و کار است بنابراین اهداف آن باید با اهداف کلی کسب و کار سازگار باشد. هدف کلی مدیریت مالی ، به حداکثر رساندن بازگشت سرمایه به صاحبان سرمایه در سرمایه گذاری دراز مدت است. رشته مدیریت مالی به دانشجویان می آموزد که چگونه تصمیم گیری منطقی مالی برای سازمان ها انجام میشود. علاوه بر این، آنها چگونگی برنامه ریزی، مدیریت و تحلیل جنبه مالی و اقتصادی کسب و کار را یاد خواهند گرفت.
دروه مدیریت مالی، بر تصمیمات مهم اجرایی مالی یک سازمان تاکید دارد. هدف اصلی دوره مدیریت مالی، توسعه مهارت های تحلیلی و تصمیم گیری در امور مالی از طریق استفاده از سوالات تئوری و مشکلات عملی است. اهداف دیگردوره مدیریت مالی شامل بررسی حسابداری، صورت های جریان نقدی، تحلیل مالی، پیش بینی مالی، اهرم های عاملی و مالی، سرمايه و تصميم تأمين مالی، مدیریت دارایی موجود ومنابع تامین مالی کوتاه مدت میشود.

مدیریت مالی
مدیریت مالی

مخاطبان این دوره، تیم CFO از جمله مدیران مالی، مدیران خزانه داری، مدیران روابط سرمایه گذاران و مدیران حسابداری مالی و مدیران غیر مالی از جمله کارآفرینان، مدیران کل، مدیران واحد کسب و کار، مدیران عملیاتی، مدیران پروژه و مشاوران مدیریت هستند.
برنامه آموزش مدیریت مالی، اصول مدیریت مالی را به دانشجویان معرفی می کند. در این برنامه، دانشجویان با مفاهیم و اصطلاحات حسابداری اساسی آشنا می شوند، معاملات کسب و کار را دنبال می کنند و از ابزارهای حسابداری جهانی بهره میبرند. همچنین، برنامه آموزش مدیریت مالی ، چگونگی استفاده از چهار گزارش مالی – صورت سود، ترازنامه، صورت حساب جاری و صورت حساب سهامداران را پوشش می دهد. علاوه بر این، دانشجویان یاد خواهند گرفت که چگونه ارزش موجودی و ارزش افزوده را محاسبه کرده و چرا سازمان ها در هنگام ارائه گزارش اطلاعات مالی در صورتهای مالی، از روش های حسابداری استفاده می کنند.
مدارک ارائه شده برای رشته مدیرت مالی کارشناسی و کارشناسی ارشد هستند.

لیست دوره های مالی