پرورش گاوهای شیرده

آموزش دوره پرورش گاوهای شیرده

درباره دوره پرورش گاوهای شیرده

ویژگی های یک گاو شیری زمانی که قصد خرید یک دام را داریم باید به خصوصیتهای زیر توجه کنیم. البته تمام دامداران نشانه های یک دام خوب را می دانند. مهمترین نشانه های یک گاو شیری نشانه های عمومی گاو سالم قبل از خرید باید به سالم بودن و بیمار نبودن آن توجه کرد. گاو باید به طور مرتب واکسینه شده و کارت بهداشت داشته باشد. یک گاو سالم، تحرک، کافی، چشمان شفاف، موهای براق و تمیز، گوش برجسته و سیخ، لب های گشاده دارد. حرکت های غیر عادی گاو با تحرک و شادابی اشتباه نگیریم. گاو را حرکت دهید تا از مناسب بودن  فاصله سم ها ، راه رفتن، منظم گاو و لنگ نزدن مطمئن شوید.

ویژگی ها

1- اندازه قد: قد حیوان اثر در شیردهی ندارد. ولی گاو کوچک و ضعیف به علت این است که نمی تواند غذای بیشتر بخورد. و برای نگهداری مناسب نیست.

2- عمق بدن : عمق بدن ها را با خطکش های مخصوص اندازگیری می کنند. هرچی فاصله چاله شیر تا آخرین دنده از قسمت عقبی حیوان بیشتر باشد آن حیوان غذای بیشتری می تواند بخورد و تولید بالاتری دارد.

پرورش گاوهای شیرده
پرورش گاوهای شیرده

3- پاها و شکل قرار گرفتن آنها: پاهای جلو باید مستقیم و بدون خمیدگی بدن وصل شده باشند و بیش از حد بلند یا کوتاه نباشد.فاصل دو تا نشان دهنده عرض سینه است. عرض سینه بیش از حد در عمر اقتصادی حیوان و شیرواری گاو اثر دارد. پاهای عقب وضعیت دو مفصل خرگوشی گاو در شیروانی اثر دارد. پاهای عقب در منظر پشتی باید مستقیم و بدون انحراف به داخل بدن وصل باشند. اگر دو مفصل پاهای عقب گاو به هم نزدیک و پاها و سم ها به بیرون منحرف باشند،‌کمترین ارزش را به آن گاو می دهند.

4- زاویه دار بودن بدن : در منظر پشتی یعنی هر وقت از عقب حیوان به سمت سرش نگاه کنیم. یک زاویه تیزکه در سمت پایانی گردن باریکتر می شود میبینیم. هر چه زاویه تیز تر باشد ، دام از نظر شیرواری وضعیت بهتری دارد.

اهداف آموزشی این دوره

– تاسيسات مورد نياز براي پرورش گاو شيري

 – آموزش كامل پرورش گوساله

– پرورش تليسه

– مديريت گاو شيري

– شناخت بيماري هاي گاو شيري

– اهرم مديريتي در توليد مثل

 – روش سيلو كردن مواد غذايي

– شناخت و آموزش براي بهداشت دام اصول پرورش گاو شيري

با گذراندن یک دوره آموزشی و سپس اخذ مدارک های لازم جهت شروع یک پروژه و تهیه مکانی مناسب جهت احداث دامداری در پرورش دام موثر می باشد.

ثبت نام دوره آموزشی آشنایی با روش های پرورش گاوهای شیرده