زبان انگلیسی پیشرفته

زبان انگلیسی پیشرفته

زبان انگلیسی پیشرفته برای دانش آموزان پیشرفته تر در نظر گرفته شده و به زبان آموزان، قدرت درک متون ساختاری و یکپارچه و برقراری روابط بهتر را میدهد. مرحله زبان انگلیسی پیشرفته، به بهبود و افزایش توانایی های زبان آموزان در یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی (EFL) کمک میکند .
دوره زبان انگلیسی پیشرفته ، سه پیش نیاز اصلی دارد. اول، زبان آموزان باید مراحل اولیه یادگیری را پشت سر گذاشته باشند. دوم، زبان آموزان باید یک کامپیوتر چندرسانه ای داشته و از آن به نحو موثری استفاده کنند. سوم، زبان آموزان باید بسیارفعال باشند.

زبان انگلیسی پیشرفته
زبان انگلیسی پیشرفته

اهدافی که این دوره در بر دارد شامل به اشتراک گذاری راحت وروان ایده های موجود در زبان انگلیسی ، تهیه مقالات واضح و دقیق در مورد طیف گسترده ای از موضوعات به زبان انگلیسی ، توضیح واضح دیدگاه یک موضوع به زبان انگلیسی ، امکان ایجاد تعاملی منظم با زبان مادری ،درک بهتر ساختار دستور زبان / جمله ،افزایش جامع دایره واژگان، آگاهی بیشتر از فرهنگ های دیگرو گسترش افق ها هستند.
برنامه آموزش زبان انگلیسی پیشرفته شامل آموزش کلمات ترکیبی با some، کلمات ترکیبی با any، کلمات ترکیبی با no، کلمات کلیدی با very، تکرار ها در زبان انگليسي، جملات غیر شخصی با , I also like it, me too, so do I, I don’t like it either, neither do I,، گذشته استمراری، Gerund ، gerund بعد از فعل ، gerund بعد از یک فعل و gerund بعد از صفت میشود. علاوه بر این، زبان آموزان چگونگی استفاده از عبارات غیر شخصی ، فرم ها و انواع مختلف فعل های عمل در زبان انگلیسی و استفاده مفصل از قواعد، صفت ها و ضمایم ضروری را نیز یاد میگیرند.
گواهینامه زبان پیشرفته (CAE) ، یک آزمون بین المللی زبان انگلیسی است که توسط ارزیابی زبان انگلیسی کمبریج ارائه شده و برای اهداف تحصیل، کار و مهاجرت مورد استفاده قرار میگیرد.

لیست دوره های زبان انگلیسی