تحقیقات بازاریابی

تحقیقات بازاریابی

تحقیقات بازاریابی ، فرآیند یا مجموعه ای از فرایندهایی است که تولید کنندگان، مشتریان و کاربران نهایی را از طریق اطلاعات مورد نیاز برای شناسایی…

رشته مدیریت پروژه

رشته مدیریت پروژه

رشته مدیریت پروژه رشته آغاز، برنامه ریزی، اجرای، کنترل و بستن کار یک کارتیمی برای دستیابی به اهداف خاص و تامین معیارهای موفقیت خاص است….

مدیریت روابط عمومی

مدیریت روابط عمومی

مدیریت روابط عمومی (PR)، مدیریت توزیع اطلاعات بین یک فرد یا یک سازمان (مانند کسب و کار، سازمان دولتی یا سازمان غیر انتفاعی) و عمومی…

مشاور حقوقی کیست

مشاور حقوقی کیست

مشاوره حقوقی چیست و مشاور حقوقی کیست؟ با توجه به گستردگی و پیچیدگی روابط بین سازمان و افراد و همچنین با توجه به افزایش روزافزون…