زبان انگلیسی مقدماتی

آموزش زبان انگلیسی مقدماتی

آموزش زبان انگلیسی مقدماتی اهدافی را دنبال میکند که شامل:

  • تشویق دانشجویان برای مشارکت و استقلال بیشتردر محیط کلاس .
  • آماده سازی محیط یادگیری، میراث فرهنگی دانشجو و تجربه را به گونه ای تکمیل می کند که از نیازهای عاطفی حمایت کرده و موجب موفقیت آکادمیک میشود.

دوره زبان انگلیسی مقدماتی برای غیر انگلیسی زبانها شامل انگلیسی استاندارد مقدماتی ست که روی مهارت ارتباط، گرامر پایه و مهارت خواندن و گوش دادن تمرکز دارد. و بعد از دوره مقدماتی میتوانید مکالمه پایه را شروع کنید.
این دوره ، در نه دوره برنامه ریزی شده و چهار مهارت اصلی خواندن، گوش دادن، نوشتن و صحبت کردن آموزش داده میشود. علاوه بر این، گرامرهای ساده مانند ضمایرمالکیت، فعل “to be” ، قید زمان و مکان ، حال ساده، حرف تعریف، گذشته ساده، افعال بی قاعده، آینده ساده و حال استمراری را یاد میگیرید.

بعداز این مرحله ، باید به دانشجویان کمک کرد تا دانش شان را به کار بگیرند. و انجام موارد زیرکه حاصل تجربه هستند به پیشرفت انها کمک میکند:

  • تشویق دانشجو برای انتخاب عنوان های ساده برای تمرین انگلیسی و صحبت کردن
  • خواندن کتابهای انگلیسی و تمرین گرامر
  • تمرکز روی ساختارهای ضروری
  • تمرین منظم چهار مهارت
  • داشتم بحث های گروهی

در این بین، تصحیح اشتباهات دانشجو توسط استاد ودر فواصل معین ، به پیشرفت دانشجو کمک میکند.

زبان انگلیسی مقدماتی
زبان انگلیسی مقدماتی

مدارک زبان انگلیسی
مدارک این رشته شامل کارشناسی، کارشناسی ارشد و حرفه ای باشد.
مدرک کارشناسی : برای دوره چهار ساله کارشناسی ارائه شده و شامل کارشناسی هنر(B.A) و علوم(B.S) است . دریافت مدرک B.S یا B.A به موسسه و رشته وابسته است. بعضی از موسسات B.A را برای رشته های علوم انسانی و علوم و B.S را برای علوم کاربردی و برنامه های تحقیقی ارائه میکنند.
مدرک کارشناسی ارشد: برای دوره یک تا دوساله کارشناسی ارشد ارائه شده و شامل انواع آکادمیک و حرفه ای ست. کارشناسی ارشد آکادمیک به کارشناسی ارشد هنر(M.A) یا علوم (M.S)ختم میشود و معمولا افراد دارای این مدرک، قصد ادامه تحصیل تا مقطع دکترا را دارند.
مدرک دکترا: برای دوره پنج تا هفت ساله دکترا ارائه شده و معمولترین نوع آن دکترای آکادمیک است که آخرین مدرک در زمینه آکادمیک محسوب میشود.

ثبت نام دوره زبان انگلیسی مقدماتی