رشته مدیریت پروژه

رشته مدیریت پروژه

رشته مدیریت پروژه رشته آغاز، برنامه ریزی، اجرای، کنترل و بستن کار یک کارتیمی برای دستیابی به اهداف خاص و تامین معیارهای موفقیت خاص است. پروژه ، تلاشی موقتی برای تولید یک محصول، خدمات یا نتیجه با شروع و پایان تعریف شده (معمولا محدود به زمان و اغلب با هزینه یا تحویل محدود) است که برای رسیدن به اهداف ،تغییرات مفید یا ارزش افزوده به عهده گرفته میشود. ماهیت پروژه ها در مقایسه با کسب و کارموقتی بود در حالی که فعالیت های کسب و کاربرای تولید محصولات یا خدمات تکراری، دائمی یا نیمه دائمی هستند. در عمل، مدیریت چنین رویکردهای تولید متمایزی به توسعه مهارت های فنی متمایز و استراتژی های مدیریت نیاز دارد.
مدیریت پروژه ، حوزه رو به رشدی است که همه شرکت های تجاری به طور فزاینده ای از آن استفاده میکنند. از طرف دیگر،مسئولیت مدیریت سازمان به عهده کارآفرینان و مدیران شرکت است و باید از مدیران پروژه هایی برای نظارت بر پروژه ها استفاده کنند که بتوانند بر همه مراحل پروژه نظارت داشته باشند. شناخت روش های مدیریت پروژه موثربه سازمان کمک میکند تا پروژه های بزرگ را سر موعد مقرر با بودجه مشخص و با حداقل اختلال در بقیه کسب و کار انجام دهند.

مدیریت پروژه
مدیریت پروژه

آموزش مدیریت پروژه کمک می کند تا مدیران راه حل های دقیق را در زمان و بودجه معین ارائه دهند. آموزش مدیریت پروژه زمینه های پروژه و الزامات جمع آوری، ایجاد یک طرح پروژه، ارزیابی ریسک پروژه، مدیریت پروژه های چندگانه، مدیریت پروژه های گسترده ای از طرف شرکت، برنامه ریزی، کنترل و مدیریت قراردادها و اجرای مدیریت پروژه برای تکرار موفقیت در سازمان را پوشش می دهد.
دوره مدیریت پروژه، بر روش کلی مدیریت یک پروژه فنی از مفهوم تا استفاده عملیاتی متمرکز شده و بر توابع، نقش ها و مسئولیت های مدیر پروژه تاکید دارد. مباحث دوره مدیریت پروژه شامل جنبه های حرفه ای مدیریت پروژه، عوامل موثربر کسب و کار و مدیر، سازماندهی پروژه، برنامه ریزی، اجرای و ارتباطات، چرخه عمر پروژه تحلیل ریسک ، مدیریت ارتباط ، بررسی طراحی، ارزیابی کنترل طراحی، گزارش نویسی واکنش به مشکلات بحرانی میشود.
مدارک رشته مدیریت پروژه شامل فوق دیپلم، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتراست.

ثبت نام دوره مدیریت پروژه