زبان تخصصی

زبان تخصصی توریسم چیست ؟

زبان تخصصی توریسم چیست ؟

گردشگری بین المللی، به عنوان یکی از بزرگترین و پویا ترین صنایع در جهان، به طور ناگزیر بر تمام جنبه های زندگی اجتماعی از جمله زبان تاثیری چشمگیر گذاشته و حوزه ای به نام یادگیری و توسعه زبان تخصصی توریسم را به وجو آورده و در این میان، توسعه گردشگری بین المللی موجب افزایش ارتباطات حرفه ای در این زمینه شده است.

دوره های فشرده زبان تخصصی توریسم به دانشجویان امکان میدهد که با استفاده ازصنعت گردشگری به طور موثر ارتباط برقرار کنند و مهارت های زبان انگلیسی برای موفقیت این ارتباط ضروری هستند. در این دوره ، دانشجویان مهارت های تخصصی زبان مورد نیاز در زمینه های توریسم را از طریق یادگیری واژگان لازم، مهارت نوشتن و شیوه های ارتباطی در هنگام برخورد با مشتریان یا همکاران می آموزند.

زبان تخصصی
زبان تخصصی

زبان توریسم برای رشته های خاص و یا حرفه ای طراحی شده است به این معنی که واژگان تخصصی و موضوعات مربوط به این حوزه آموزش داده شده که به درک عمیق تر از زمینه مورد نظرکمک میکند. این نوع از دوره های زبان تخصصی، دانش و بینش خاصی به افراد میدهد تا بتوانند آنرا برای درخواست موقعیت های بین المللی به کار بگیرند.

تجزیه و تحلیل نیازها نقش مهمی در توسعه زبان تخصصی برای برنامه های درسی خاص دارد . این تجریه و تحلیل برای برنامه آموزش زبان توریسم شامل استفاده ازپرسشنامه و تحليل داده ها با استفاده از فراواني، درصد، ميانگين و انحراف معيار است. با توجه به یافته ها، ترتیب اهمیت مهارتهای زبان تخصصی توریسم صحبت کردن ، گوش دادن، خواندن و نوشتن است. مشکلات استفاده از زبان تخصصی توریسم شامل ناتوانی در درک لهجه ، کلمات و عبارات نامناسب و واژگان نامناسب توریست ها و نداشتن دانش گرامری لازم برای صحبت کردن در مورد موضوعات عام و خاص و عدم دقت به منظور و مفایم گفته های توریست هاست.

ثبت نام دوره زبان تخصصی توریسم