جهانگردی

مدیریت جهانگردی چیست ؟

مدیریت جهانگردی به معنای نظارت بر تمام فعالیت های مربوط به صنایع گردشگری و مهمان نوازی است. مدیریت جهانگردی حوزه ای چند رشته ای است که تجربه و آموزش لازم برای موقعیت های مدیریتی در صنایع غذایی، اقامتی و صنعت گردشگری را در اختیار افراد میگذارد. مدیریت گردشگری ممکن است توسط شرکت ها، انجمن ها و مقامات دولتی ای انجام شود که خدمات گردشگری را به مسافران بالقوه بازار ارائه می دهند.

دوره مدیریت جهانگردی، با بررسی روابط جهانگردی، غذا و نوشیدنی، هنرهای آشپزی و سایر صنایع زیربنایی، دانش لازم در زمینه دامنه و پیچیدگی صنعت مهمان نوازی را در اختیار دانشجویان میگذارد. این دوره، تعاریف اصلی مدیریت مهمان نوازی و همچنین فرصتی برای دستیابی به موفقیت در زمینه مهمان نوازی موفق ارائه می کند. همچنین، این دوره شامل مطالعه سازمان، عملکرد، عملیات و مدیریت صنعت مهمان نوازی، ایمنی، امنیت و محیط زیست میشود. مدیریت جهانگردی دانش اجزای و سازمان های گردشگری، انگیزه، عرضه و تقاضای گردشگری، برنامه ریزی و توسعه یک مقصد، تحقیقات گردشگری و مقصد گردشگری بازاریابی را در بر میگیرد.

جهانگردی
جهانگردی

برنامه آموزش مدیریت جهانگردی، مهارتها ، دانش و کیفیت های رهبری مورد نیاز برای موفقیت به عنوان فرد حرفه ای در صنعت گردشگری را به دانشجویان آموزش میدهد. مدیریت جهانگردی شامل اصول مدیریت، تاریخچه، آمار کسب و کار و مدیریت حمل و نقل میشود. این برنامه، آموزش کسب و کار و مدیریت را با مهارت های عملی خدمات مشتری ترکیب کرده ، دانشجویان را برای حرفه ای شدن در مدیریت خدمات غذایی، برنامه ریزی کنفرانس و رویداد، مدیریت تفریحی و بازی و مدیریت کازینو آماده میکند ، چگونگی جذب و حفظ بازار و چگونگی تامین بودجه برای پروژه های را توسعه داده و چارچوبی را برای درک رابطه بین کسب و کار و سیاست و نحوه ایجاد سیاست های قانون گذاری برای کنترل روند جهانگردی در خارج و داخل کشور ارائه میکند.

مدرک مورد نیاز برای مدیریت گردشگری ، کارشناسی گردشگری وسفر است.

ثبت نام دوره مدیریت جهانگردی