گواهی نامه icdl

گواهی نامه ICDL و مهارت های ICDL تان را به روز کنید

گواهی نامه ICDL و مهارت های ICDL تان را به روز کنید

همانطور که میدانید ICDL استاندارد مدرک کامپیوتر بین المللی ست. و هفت ماژول آن از زمان پیدایش ICDL در نیمه سال 1990 وجود داشته و از طریق Syllabus overhauls پنج مرتبه به طور کامل به روز شده اند. علاوه بر این ، به دلیل ارتقا نرم افزار، به روز شدن بیشتر نیز در طی چرخه عمر هر نسخه از Syllabus اتفاق افتاده است. هر زمانی که نسخه جدیدی از اپلیکیشن آفیس یا نرم افزار سیستم به بازار برسد، باید مورد آزمایش قرار بگیرند.

با اضافه شدن ماژول هایی که به کاربران اجازه گرفتن مدرک برای مهارتهایشان را میداد، مفهوم این اپلیکیشن ها توسعه پیدا کرد. و دلیل این توسعه هم، ارتقا ICDL به ICDL Core بود. بعد ازمدتی ، به افرادی که در صدد گرفتن گواهی نامه ICDL بودند، ICDL Start پیشنهاد شد که چهار ماژول اصلی را در بر میگرفت. هر کدام از این گرو ههای ماژول ، Skills Card مرتبط به خود را داشت و ثبت هر مجموعه از برنامه نیز توسط Skills Card انجام شد. در صورتی که PAC Completion وجود داشته باشد، میتوان برای تکمیل کردن ICDL Core ، Start را نادیده گرفت. در نهایت یک گواهی کارشناس برای کسانی که به تمام چهار ماژول پیشرفته دست یافتند، صادر میشود.

گواهی نامه icdl
گواهی نامه icdl

ثبت نام مشخصات جدید از طریق این چارچوب پیچیده انجام می شود. کاندیداها یی که یک بار ثبت نام کردند ، قطعا ثبت شان در حساب آزمایشی شخصی ICDL موجود است. وجود این ثبت ، باعث انعطاف پذیری بسیار برنامه میشود به طوری که می توان به راحتی از آن برای منافع، شرایط شغلی و یا تحصیلات دانشگاهی استفاده کرد. کاندیدهایی که ثبت را با برنامه اصلی انجام میدهد، اعتبار و گواهی دریافت میکنند. هنگامی که کاندیدها در صدد گرفتن ماژول های ICDL اضافی باشند، باید ICDL Expansion PAC را برای ماژول های اضافی مورد نظر کسب کنند. پس از تکمیل این مرحله، ثبت شامل اعتبار جدید و گواهی ICDL به روز شده ای ست که نشان دهنده پیشرفت شان است. در حال حاضر ،گواهی نامه ICDL کانادا آخرین / منحصر به فرد ترین ماژول های پاس شده را نشان می دهد. واین خبر در سطح ماژول های خاص ، بسیار خبر خوبی ست.

ثبت نام دوره icdl