دوره اکسس

دوره آموزش جامع اکسس

درباره دوره اکسس چیست؟

یکی از نرم افزارهای مایکروسافت است . بانک اطلاعاتی مجموعه ای سازمان یافته از داده ها و اطلاعات مربوط به یک موضوع است که به آسانی می توان این داده ها را بازیابی و ویرایش نمود. سیستم مدیریت پایگاه داده همچون اکسس ابزاری برای تولید بانکهای اطلاعاتی و مدیریت آنها هستند.

اجزای برنامه اکسس

– جدول اطلاعاتی tables حاوی مفیدترین اطلاعات به صورت جدولی یا سطری یا ستون می باشند. هر سطر هم شامل اطلاعات یک قلم یا یک شخص خاص باشد. که به آن رکورد می گویند.

– پرس جوها (Queries)  می توان اطلاعات مورد نیازمان را از یک یا چند جدول اطلاعاتی را استخراج کرد این کار از طریق انتخاب جداول اطلاعاتی حاوی اطلاعات مورد نظر ، برقراری ارتباط بین جدول ها ، انتهاب فیلد های مورد نیاز و اعمال شرط های لازم روی فیلدها صورت می گیرد.

– فرم ها (Forms)  در واقع رابط بین کاربر و اطلاعات ذخیر شده در جداول  اطلاعاتی می باشد. فرمها میتوانند توسط کنترلهای گرافیکی مانند جعبه متن جعبه لیست و دیگر کنترلهای موجود در جعبه ابزار اکسس اطلاعاتمان را از جداول اطلاعاتی نمایش دهد.

دوره اکسس
دوره اکسس

– ماکروها (Macros)  به کارگیری یک سری توابع قدرتمند از قبیل نوشتن اطلاعات در یک رکورد جدول اطلاعاتی فراخوانی اطلاعات از نرم افزارهای بانک اطلاعاتی دیگر، ارسال به فرمتهای مورد نیاز ، و انجام یک سری عملیات با سرعت زیاد را فراهم میاورند.

– ماژول ها (Modules) : شامل یک یا چند تابع یا زیربرنامه باشد که به صورت اختصاصی یا عمومی تعریف می شوند. عناصر اصلی سیستم پایگاه داده

1- داده ها : شامل داده هایی در باره موجودیت های مختلف محیط و ارتباط بین موجودیت ها

2- سخت افزار شامل عناصر پردازشی، رسانه های ذخیره سازی داده

3- نرم افزارنرم افزارهای ارتباطی شبکه نرم افزار سیستم مدیریت پایگاه داده و برنامه های کاربردی

4- کاربر شامل کاربران یا کسانی که به نحوه ی با سیستم در ارتباط هستند نظیر مدیر پایگاه داده ، طراحان ،برنامه نویسان ، و کاربران نهایی.

شما علاقمندان میتوانید پس از گذراندن دوره اکسس مدرک معتبر اکسس مایکروسافت را دریافت کنید.

ثبت نام دوره آموزش نرم افزار بانک اطلاعاتی اکسس (Access)