یادگیری ICDL

اهداف یادگیری ICDL

اهداف یادگیری ICDL

ICDL گواهی نامه بین المللی کامپیوتراست که تسلط بر مهارت های عملی استفاده از برنامه های رایج کامپیوتری را تایید میکند. در حال حاضر، برای ICDL، 14 ماژول و 5 گواهینامه ارائه شده که با نیازهای فعلی دانش و مهارت های دیجیتال افراد مطابقت دارد. در بسیاری از مدارس متوسطه، برنامه ICDL بخشی جدایی ناپذیری از برنامه درسی است که البته دوره موفق و مفیدی هم بوده است. با توجه به ساختار مدولار آن، ICDL میتواند در آموزش عالی بسیار فراگیر و کاربردی باشد و دانشجویان میتوانند چشم انداز اینده شان را تغییر داده و تقویت کنند . علاو بر این، با ارائه مدول های ICDL برای شرکت ها و سازمان ها، مدیران اطمینان حاصل می کنند که کارکنانشان مهارت های پایه استفاده از برنامه های رایج ، سیستم عامل ها و برنامه های کاربردی اینترنت را دارند.

یادگیری ICDL
یادگیری ICDL

اهداف یادگیری ICDL شامل کار با کامپیوتر و برنامه های کاربردی اولیه، درک مولفه های کامپیوتری و ملزومات کامپیوتر، پردازش کلمه و امنیت IT میشود. برنامه آموزش ICDL برای افرادی در سنین مختلف که می خواهند دانش کامپیوتری خود را افزایش دهند، مفید و موثر خواهد بود. همچنین، این برنامه آموزشی شخصیت و تخصص حرفه ای متقاضیان را بهبود می بخشد. حتی افرادی که شاغل باشند نیز می توانند با گذراندن این دوره و گرفتن گواهینامه، مهارت ها و بهره وری شان را افزایش داده و به ارزش سرمایه انسانی خود بیفزایند.

امروزه مهارت های کامپیوتری به طور فزاینده ای برای تمام افراد در حوزه های مختلف زندگی حائز اهمیت است. دلیل اهمیت این مهارتها و دریافت مدرک ICDL مزیت هایی مانند اعتبار مدرک مهارت های فناوری اطلاعات برای همه، روش نوآورانه و ملموس برای اندازه گیری و اعتبار سنجی مهارت، ارائه مدلی برای آموزش و پرورش در جامعه اطلاعاتی، شیوه خاص ارائه آموزش بسیار موثر، آگاهی عموم مردم از مزایای مشارکت فعال در فناوری اطلاعات و معیار انعطاف پذیری و قابل دسترسی است .

ثبت نام دوره icdl