ایمنی صنعتی

دوره اصول ایمنی و صنعتی

ایمنی صنعتی چیست؟

ایمنی صنعتی ، دانشی است که با جلوگیری از بروز حوادث در محیط کار به یاری انسان می شتابد و همواره در راستای حفاظت و حراست از نیروی کار و سرمایه قدم بر می دارد. رشته گسترده ای است و به مجموعه مقرراتی گفته می شود که با به کارگرفتن آنها می توان نیروی انسانی و سرمایه را در برابر خطرات گوناگون در محیطهای صنعتی به گونه ای موثر و کارا نگهداری کرد، و به این وسیله، یک محیط کار بی خطر و سالم برای افزایش کارایی کارکنان به وجود آورد.

ایمنی: ایمنی عبارت است از میزان درجه دور بودن از خطر، واژه (Hazard ) که در تعریف علمی ایمنی آمده، و دارای پتانسیل رساندن آسیب به کارکنان، تجهیزات و ساختمانها، از بین بردن مواد یا کاهش کارایی در اجرای یک وظیفه از پیش تعیین شده می باشد.

ایمنی صنعتی
ایمنی صنعتی

حفاظت و ایمنی: وظیفه مدیران در امر حفاظت مدیریت بر تمام کارکنان و محیط کار تأثیر داشته باشد و عوامل ایمنی محیط را که در کم کردن حوادث مؤثرند به نحو مطلوب بشناسند و کوشش و توان خود را در حفظ و سلامت کارکنان و ماشین آلات به نحوه مطلوب مصرف کند.

ایمنی محیط کار شرایطی ست که منابع انسانی را از عوامل مضری که سلامتی افراد را به خطر می اندازد، محفوظ می دارد مسئولیت عمده محیط کار به عهده سرپرستان سازمان به ویژه مدیران پرسنلی است.

هدف از این رشته برای ایمنی کردن محیط کار

  • پیشگیری از حوادث
  • عوامل انسانی
  • آموزش
  • مدیریت و راهبری ایمنی

عوامل اصلی در مدیریت ایمنی

۱- برنامه ریزی ایمنی

۲- سازماندهی ایمنی و فعالیت های آن

۳- هدایت برنامه های ایمنی

۴- کنترل عملکردها و نتایج حاصله

موقعیت شغلی فارغ التحصیلان

اکثر مراکز صنعتی مانند ذوب آهن، آلومینیوم سازی، پتروشیمی، صنایع خودروسازی، هواپیمایی، راه آهن، مترو و هر مرکز فعالیت اقتصادی (خصوصی یا دولتی) می تواند به نوعی بازار کار این رشته محسوب شود.

ثبت نام دوره ایمنی صنعتی