پرورش قارچ

اصول پرورش قارچ

پرورش قارچ در خانه کارساده ایست اما اصولی دارد که باید شناخته و در نظر گرفته شوند. میتوان انواع قارچ های انوکی، میتاک، پورتوبلو، صدفی، شیتاکی ودکمه سفید را در خانه کشت کرد. با اینکه قارچ ها محیط های تاریک، سرد و مرطوب را ترجیح میدهند اما نیاز هرنوع قارچ برای رشد متفاو ت است. به عنوان مثال، قارچ دکمه ای سفید بر روی کود کمپوست، شیتاکی بر روی چوب یا چوب خاکستری و قارچ صدفی بر روی نی ها رشد میکند. قارچ ها از اسپور(هاگ) رشد می کنند – نه دانه – که خیلی کوچک بوده و با چشم غیر مسلح قابل مشاهده نیستند.
دوره پرورش قارچ مقدمه ای در مورد پرورش قارچ در اختیار گذاشته و اهدافی مانند دسته بندی انواع مختلف قارچ قابل خوردن، تعیین تکنیک های استفاده شده در کشت ، توضیح برداشت محصول قارچ، توضیحات اقدامات پس از برداشت محصول قارچ ،توضیح استراتژی های بازاریابی برای قارچ و مقایسه فرهنگی انواع مختلف گونه های قارچ خوراکی تجاری از سراسر جهان را دنبال میکند.

پرورش قارچ
پرورش قارچ

آموزش پرورش قارچ شامل شش مرحله ساده ست و هر مرحله آنچه که برای تولید قارچ مورد نیاز است را بیان میکند. این مراحل شامل دو مرحله اماده سازی ( مرحله دوم برای کشتن حشرات و یا سایر آفات موجود در کمپوست است) کود کمپوست، استفاده از اسپور (هاگ ها)، اضافه کردن مواد غنی از چربی و پروتئین به کمپوست، گذاشتن مخلوطی از ذغال سنگ نارس یا سنگ آهک به عنوان پوشش ،رشد قارچ بعد از شکل گیری ریزومورف ها و دوره برداشت که اصطلاحا فلاشینگ نامیده میشود.
تولید به مدرک خاصی نیاز ندارد و افراد علاقمند به این رشته باید خودشان در مورد پرورش قارچ و گیاه شناسی مطالعات وسیعی داشته باشند.

علاوه بر سالم بودن ، حاوی کالری و چربی کم، فیبر بالا و مقادیر بالایی پتاسیم و سلنیوم است.

ثبت نام دوره آموزشی پرورش قارچ