آموزش پرورش قارچ

آموزش پرورش قارچ

آموزش پرورش قارچ

امروزه پرورش قارچ ترویجی خاص در بین افراد داشته است . برخی افراد برای سرگرمی خود و برخی علاوه بر سرگرمی برای کسب درآمد پس از گذراندن دوره های آموزشی پرورش قارچ ، مشغول به پرورش قارچ خانگی در منازل خود می گردند . پرورش قارچ نیازی به داشتن محیط بزرگ نداشته و در محیط های کوچک نیز می شود به پرورش قارچ پرداخت .لذا اینکه در محیط های کوچک قارچ های تولید شده دارای کیفیت بالاتری نیز هستند .

زمان مناسب برای پرورش قارچ خانگی بین ماه های مهر تا آذر ماه می باشد .اما در صورتی که دارای محیطی با تهویه مناسب با درجه حرارت مناسب با رشد قارچ  باشید می توانید در بقیه ماه های سال نیز به پرورش قارچ بپردازید .محیط مناسب برای پرورش قارچ باید تاریک و دارای رطوبت مناسب باشد همچنین درجه حرارت مورد نیاز برای رشد قارچ بین 10 تا 15 درجه سانتی گراد می باشد . محل رشد قارچ باید تمیز و قابل شستشو و فاقد راه نفوذ باکتری ها و حشرات مضر باشد .

آموزش پرورش قارچ
آموزش پرورش قارچ

افرادی که قصد پرورش قارچ خانگی یا قارچ گلخانه ای را دارند مستلزم فراگرفتن آموزش قارچ می باشند به دلیل اینکه پرورش قارچ نیاز به مهارت و توانایی داشته و در صورتی که فرد بدون داشتن آگاهی به پرورش قارچ  اقدام کند ممکن است با شکست و ضرر مواجه شود .

لذا فرد میتواند با شرکت در دوره های آموزش پرورش قارچ مهارت لازم را در پرورش قارچ خانگی یا قارچ گلخانه ای به دست آورد .همچنین در پایان هر دوره به فرد شرکت کننده در دوره آموزشی پرورش قارچ ، گواهینامه و مدرک پرورش قارچ اعطا میگردد.

سرفصل های دوره های آموزشی قارچ خانگی و گلخانه ای به طور خلاصه در زیر بیان شده است :

  • آماده کردن بذر
  • انتقال بین بذری
  • پرورش قارچ باکود اسب
  • تولید مثل بافت قارچ
  • ایزوله کردن نزاد روری اگار
  • پاستوریزه کردن کاه ها

ثبت نام دوره آموزشی پرورش قارچ