زنبورداری

زنبورداری به زبان ساده

زنبورداری یا پرورش زنبوعسل یعنی، نگهداری کلونی های زنبورعسل در کندوهای دست سازی که توسط انسان ساخته شده است. زنبوردار،زنبورها را برای جمع آوری عسل و سایر محصولاتی که کندو تولید می کند (از جمله موم زنبور عسل، گرده، ژله سلطنتی) ، گرده افشانی محصولات و یا تولید زنبوربرای فروش به دیگر زنبورداران نگه میدارد. در زنبور داری طبیعی، زنبور دار محیطی طبیعی را برای زنبورها فراهم کرده و کند و را از تمام مواد شیمیایی دور نگه میدارد و گاهی حتی به زنبورها، مواد غذایی مکمل داده نمیشود.

زنبورداری
زنبورداری

زنبور داری مدرن نیز مانند زنبورداری طبیعی، اصول پایه ای دارد که باید پیش از آماده سازی کندو ها بررسی شوند. اصل اول اینکه بعد از انتخاب زنبور، باید تصمیم بگیرید که میخو اهید آنها را کجا نگه داری کرده و چه نوع کندویی برایشان در نظر گرفتید. اصل دوم، برای زنبور داری از ابزار و تجهیزات مناسب انتخاب کنید تا کارتان راحتتر شود. اصل سوم، تغییرات فصلی ، اب و هوایی و تعمیرات و نگه داری سالانه رادر نظر داشته باشید.
شرکت کنندگان در دوره آموزشی زنبور داری ، در مورد تغذیه، حرکت و کنترل زنبورها و کنترل کندو و مراقبت از زنبورها مطالبی می آموزند.همچنین به اهمیت گرده افشانی در صنعت کشاورزی و نیز تکنیک های استفاده از زنبورها در گرده افشانی درختان میوه پی میبرند. علاوه بر این، اکثر دوره های آموزش زنبورداری در زمینه تولید عسل و فروش زنبورهای ملکه هستند.
آموزش زنبور داری مخصوصا در زمینه انتخاب مناسب سایت، کنترل آفات و بیماری ها، دسته بندی کردن، فرارکردن (زمانی که کلونی زنبورها ،کندو را ترک می کنند)، ادغام مکردن کلونی زنبورهای ضعیف، بازرسی های منظم زنبورها و نگه داری خاص آنها از اهمیت خاصی برخوردا است زیرا زنبوردارها را به کارشان علاقمند کرده و دیدگاه مثبت تری نسبت به اینکار پیدا میکنند.
هدف از برنامه صدور گواهینامه زنبوردار ارشد، شناسایی و تایید افرادی است که اطلاعات دقیقی از زیست شناسی زنبورو شیوه های مناسب پرورش زنبور دارند؛ و می تواند این اطلاعات را به صورت دقیق ، روشن و واضح برای زنبورداری و غیر زنبورداری ارائه کنند.

ثبت نام دوره آموزشی زنبورداری