مراحل پروش قارچ

مراحل پروش قارچ

مراحل پروش قارچ در صنایع غذایی به این صورت است که ابتدا مواد اولیه برای کمپوست  با هم مخلوط شده؛  سپس، کمپوست در ظروف یا روی بستری که روی آن پوشانده شده ریخته و بذر ها  را به آن اضافه میکنند. علاوه بر این، باید پوششی بالای کمپوست وجود داشته باشد تا شرایط را برای رشد بذرها فراهم کند. پس از چند هفته، اولین محصول برداشت می شود و هر هفته ، مقدار محصول بیشتر میشود( این روند، فلاش نامیده میشود). پس از یک یا دو ماه، فلاش کاهش یافته و باید کمپوست  را دور ریخته و روند را از سر گرفت.

در دوره های پرورش  قارچ ، بسیاری از تکنیک های قابل اجرا در محیط داخلی و فضای باز آموزش داده میشود. در این دوره، علاقمندان چرخه رشد قارچ را شناخته و مقادیر زیادی هاگ میسلنیوم تولید میکنند و شیوه ها ی رشد قارچ خوراکی ها و دارویی وروشهای اثبات شده کشت قارچ در محیط داخلی و بیرونی را می آموزند و از آن استفاده میکنند.

آموزش پرورش  قارچ، روی قارچ هایی که  بیشتر کشت  میشوند (Agaricus) تمرکز دارد. این آموزش، مقدمه ارزشمند ی را در زمینه شناخت طیف وسیعی از قارچ ها در اختیار میگذارد که میتوان از آن  به عنوان نقطه شروع پرورش هر یک از این قارچ ها  استفاده کرد. علاوه بر این، آموزش پرورش  قارچ  در یافتن مسیر درست برای پرورش گونه های  رو به رشد به علاقمندان  کمک میکند.

مراحل پروش قارچ
مراحل پروش قارچ

علم قارچ شناسی و تولید قارچ، رشته ای است که به اصول و روش های تولید و پرورش قارچ میپردازد.  با توجه به دانش علمی و تجربیات عملی که دراین رشته آموزش داده میشود، میتوان محصولاتی تولید کرد که قابل خوردن بوده، مصارف پزشکی دارند و در صنعت نیز مورد استفاده قرار میگیرند.

تولید و پرورش قارچ به مدرک خاصی نیاز ندارد و افراد علاقمند به این رشته باید خودشان در مورد پرورش قارچ  و گیاه شناسی مطالعات وسیعی داشته باشند.

ثبت نام دوره آموزش پرورش قارچ