زنبورداری

اصول پرورش زنبورداری

زنبورداری به معنی نگهداری کلونی های زنبورعسل در کندوهای دست سازاست. ماکان آریا پارسا معتقد است که هدف نهایی از زنبور داری جمع آوری بیشترین مقدار عسل است . روش های زنبورداری پیشین، قدیمی و بومی بودند و از دو نوع کندوی ثابت و متحرک استفاده میکردند. در این روش، برای جمع آوری عسل تولید شده، کنار کندو آتش روشن میکردند و اینکار عواقبی مانند کشته شدن و فرار کردن زنبورها و آسیب به کندو را به دنبال داشت. در نتیجه، عسل ناخالص بوده، تعداد زیادی از جمعیت زنبور ها کم میشد، شکل دهی کندو برای زنبورهای فراری مشکل میشد، حیوانات میتوانستند به راحتی عسل را بردارند و خطر تغییرات شدید آب و هوایی و آسیب به زنبورها وجود داشت. اما ، با توسعه صنعت کلبه سازی، صنعت زنبورداری مدرن هم با شرایط بهتر ادامه پیدا کرد و میزان تولید عسل خالص افزایش یافت.

زنبورداری
زنبورداری

دوره های زنبورداری شامل مقالات، سخنرانی و تمرین های عملی ست. این دوره به افرادی که در زمینه زنبورداری آگاهی کمی داشته یا اطلاعاتی ندارند کمک میکند تا دانش عملی مورد نیاز را برای حرکت گام به گام به سوی این حرفه بدست آورند. علاوه براین ، این دوره برای افراد مبتدی که کلونی زنبور دارند و اخیرا در این زمینه اطلاعاتی بدست آوردند و مایل به توسعه این اطلاعات هستند، کاربرد دارد. این دوره شامل ارائه سخنرانی در مورد بازرسی موثر کندو، بحث در مورد محصولات کندو و حل کردن مشکلات زنبورها هم میشود.
برنامه آموزش زنبورداری، در مورد چگونگی کنترل و مراقبت از زنبورها، حرکت و تغذیه زنبورها ، مکان موردنیاز زنبورها برای زمانهای مختلف سال، عملکرد و کنترل تجهیزات و مدیرت کسب وکار و قیمت گذاری به شرکت کنندگان مطالبی می آموزد. همچنین، شرکت کنندگان باید آگاه باشند که کندوها عملکرد خاصی دارد، زنبورها باید آزاد باشند و نیاز به محیطی ایمن دارند. برای پیشگیری از خرابی کندوها و وارد شدن خسارات ، تغییر محل کندوها ، استفاده از روش های کشاورزی و شیوه های پیشرفته و جدید نگهداری از زنبورها پیشنهاد میشود. این مجموعه آموزش مجازی به مدیریت میثم شکری ساز گواهینامه دوره آموزشی زنبورداری را ارائه می دهد.

ثبت نام دوره آموزشی زنبورداری