ورمی کمپوست

ورمی کمپوست

ورمی کمپوست ، محصول فرآیند کمپوست با استفاده از گونه های مختلف کرم ها – معمولا کرم های قرمز، کرم های سفید و سایر کرم های خاکی- و مخلوط ناهمگونی از زباله های گیاهی یا خوراکی است. و این فرآیند ، ورمی کمپوستینگ نیزنامیده می شود. که برای هر باغبان یا کشاورز طلای سیاه محسوب میشود زیرا موارد استفاده و مزیت های بیشماری دارد. این کود، یکی از کلاسیک ترین انواع کود آلی است که می توان برای محصولات یا چمن استفاده کرد. کمپوست انواع مختلفی مانند ورمی کمپوست حاصل از شاخ و برگ درختان، زباله های مواد غذایی، کود (گاو، اسب، گوسفند، مرغ) و کمپوست قارچ دارد که هر کدام مصرف خاصی دارند.
به دلیل اهمیت ورمی کمپوست در صنعت کشاورزی، در چند دهه اخیر به کشاورزان نیز شیوه تهیه و عمل آوری آن آموزش داده شده است.

ورمی کمپوست
ورمی کمپوست

آموزش تهیه ورمی شامل جلسات تمرینی دقیق برای آموزش کیفیت ورمی ، مواد زاید اولیه و شیوه تهیه آن و استفاده موثر از ورمی کمپوست در مزارع میشود. علاوه بر این ، کشاوزران در مورد ترکیبات شیمیایی ورمی کمپوست، غنی بودن ورمی کمپوست، مطلوب بودن آن برای خاک، کاهش وابستگی به مواد شیمیایی، افزایش باروری خاک، افزایش کیفیت و کمیت محصولات و از همه مهمتر صرفه اقتصادی آن آموزش می بینند. استفاده از ورمی کمپوست به جای کود شیمیای مزیت هایی دارد که شامل افزایش رشد سریع گیاهان ، تولید محصولات با طعم بهتر، درخشندگی و کیفیت پایدار و بدون بقایای سمی ، افزایش ظرفیت نگهداری آب ،سهولت تولید و کم بودن هزینه، کاهش شور و اسیدی شدن، کاهش فرسایش خاک و مقاومت در برابر آفات هستند.
دوره های ضروری برای آموزش تهیه کمپوست شامل پیش نیازها و شرایط اولیه کمپوست، خطرات تهیه ورمی کمپوست، قوانین طلایی تهیه کمپوست، سیستم کمپوست، ساختار سیستم کمپوست، بهینه سازی سیستم کمپوست، کرم ها، اکوسیستم کمپوست، تنظیم سیستم ورمی کمپوست، برداشت کمپوست و حل و فصل مشکلات تهیه ورمی کمپوست میشود.

ثبت نام دوره آشنایی با اصول ورمی کمپوست