تکنسین فوریت های پزشکی

آشنایی با تکنسین فوریت های پزشکی

تکنسین فوریت های پزشکی (EMT)، دارای دانش پزشکی ، درمان و استفاده از تجهیزات پزشکی و اورژانس است که آنها را در سایت های تصادفات جاده ای، فروپاشی ساختمان و آتش سوزی ارائه میکند. تکنسین های فوریت پزشکی ، اولین پاسخ دهنده پزشکی بوده و در جایی که فاکتورهای محیطی خطر ساز وجود دارند ،مانند محل های نشت نفت، نشت مواد شیمیایی و مواد سمی ،آماده خدمت هستند. علاوه بر این، آنها میتوانند به درمان و مراقبت های اورژانسی از جمله CPR، استفاده از اکسیژن و گلوکزو رفع و درمان حملات آسم وآلرژی کمک کنند.
دوره های فنی تکنسین فوریت های پزشکی ، شامل ارزیابی بیمار قبل از رسیدن به بیمارستان و مراقبت از بیماران در تمام سنین با انواع شرایط پزشکی و آسیب ها ست.

تکنسین فوریت پزشکی
تکنسین فوریت پزشکی

حیطه آموزش این دوره شامل مقدمه ای برای موارد اضطراری ، سیستم های خدمات پزشکی، نقش ها و مسئولیت های EMT، آناتومی و فیزیولوژی، موارد اضطراری پزشکی، تروما و حمل و نقل بیمار میشود. هدف از این دوره توصیف نقش EMS در سیستم مراقبت بهداشتی ، نشان دادن ویژگی های حرفه ای مورد انتظار از EMT ، انجام نقش و مسئولیت EMT با توجه به ایمنی شخصی وسلامتی و همچنین ایمنی دیگران وانجام وظایف EMT با توجه به مسائل پزشکی، قانونی و اخلاقی است.
در طول آموزش فوریت پزشکی پایه، مهارت ها و دانش های مورد نیاز برای مراقبت های اورژانسی از بیماران و مجروحان ارائه میشود. این آموزش، شرایط حفظ زندگی و مراقبتهای اورژانسی اضطراری قبل از بیمارستان را توضیح میدهد. این برنامه آموزش، برای ورود به سطح حرفه ای مراقبت های اضطراری و بر اساس استانداردهای آموزش مهندسی پزشکی اضطراری طراحی شده است.
پس از اتمام موفقیت آمیز برنامه EMT، به شرکت کنندگان گواهینامه ای اعطا خواهد شد که اجازه شرکت در امتحانات برای کسب مجوز وکار به عنوان تکنسین فوریت های پزشکی مجاز را در اختیار میگذارد.

با داشتن گواهینامه و تجربه کاری هر کسی می تواند یک کسب و کار در این زمینه راه اندازی کند. یکی از کارآفرینان برتر در زمینه های متفاوت ماکان آریا پارسا است که میتوان ایشان را بعنوان یک الگو در راه اندازی کسب و کار و ایده پردازی معرفی کرد و حتی از تجربیات ایشان برای کسب کار استفاده کرد.

ثبت نام دوره آموزشی تکنسین فوریتهای پزشکی