بازرگانی خارجی

بازرگانی خارجی

بازرگانی خارجی مبادله سرمایه، کالاها و خدمات در سراسر مرزها یا سرزمین های بین المللی استو در اکثر کشورها، سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی (GDP) را نشان می دهد. در حالی که تجارت بین المللی در سراسر تاریخ ها وجود داشته است، اما اهمیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن در قرن های اخیر افزایش یافته است. این نوع تجارت، زمینه رقابت و قیمت گذاری رقابتی را فراهم میکند.
این رشته ، رشته بین رشته ای است که حوزه هایی مانند امور مالی، بازاریابی، حقوق، اقتصاد و علوم اجتماعی را پوشش می دهند؛ و شامل تمام معاملات تجاری (خصوصی و دولتی، فروش، سرمایه گذاری، تدارکات و حمل و نقل) است که بین دو یا چند منطقه، کشورها و کشورهای فراتر از مرزهای سیاسی آنها اتفاق می افتد.
مفاهیم بازرگانی خارجی شامل خدمات، تجارت، امور مالی، قانون، بازاریابی، مدیریت و تحلیل و بررسی ست و دوره های آموزشی بازرگانی مواردی مانند تجارت بین االمللی، کسب و کار بین المللی ، سازمان تجارت جهانی، تجارت و سرمایه گذاری و سیاست و تئوری را در برمیگیرد.

بازرگانی خارجی
بازرگانی خارجی

مدارک بازرگانی خارجی شامل فوق دیپلم، کارشناسی، کارشناسی ارشد میشود.
بازرگانی خارجی و مکاتبات به معنی تبادل اطلاعات در فرمت کتبی پذیرفته شده جهانی برای روند فعالیت های تجاری است که می تواند بین سازمان ها ، مشتریان و سازمان برقرار شود. مزیت های بازرگانی خارجی ومکاتبات شامل حفظ یک رابطه مناسب، ایجاد و حفظ حسن نیت، ارزانی و راحتی، ارتباطات رسمی ومستقل بودن از مهارت های بین فردی است.
با رشد سریع اقتصاد جهانی، اقتصاد جهانی بدون مرزو توسعه اقتصادی در همه کشورها اجتناب ناپذیر است. بنابراین، نقش آموزش بازرگانی خارجی و مکاتبات به زبان انگلیسی به عنوان حامی مهم ملی برای معاملات تجاری، روابط بین المللی، سیاست و فرهنگ مهم تر شده است.
دوره های آموزشی بازرگانی خارجی و مکاتبات شامل اخلاق تجارت بین المللی، استراتژی بازاریابی بین المللی، امور مالی بین المللی، تئوری تجارت بین المللی ، ارتباطات تجاری بین المللی، مدیریت تجارت بین المللی، آمار کسب و کار، تئوری بازاریابی جهانی، اصول بین المللی اقتصاد جزیه و تحلیل اقتصاد کلان جهانی، تاریخ و نظریه اقتصاد جهانی، بازارهای مالی جهان و ادغام و ادغام بین المللی هستند.

لیست دوره های بازرگانی