مدیریت بهبود مستمر

مدیریت بهبود مستمر چیست ؟

مدیریت بهبود مستمر ، مدیریت تلاش مستمر برای بهبود محصولات، خدمات یا فرایندها است. این تلاش ها می تواند در یک زمان مشخص و بهبود یافته منجر به بهبود پیشرفت شود. مدیریت بهبود مستمرگویای این ایده است که سازمان ها باید به طور مداوم خدمات، محصولات و فرآیندهای خود را بهبود و ارتقا دهند.

چند اصل اصلی که موجب هدایت بهبود می شود عبارتند از:

  • اینکه پیشرفت ها باید بر اساس تغییرات کوچک باشند.
  • ایده ها از طرف کارکنان ارائه شده.
  • پیاده سازی پیشرفت های افزایشی باید ارزان قیمت باشند.
  • بهبود درسازمان انعکاس پیدا کند و به طور ملوس قابل اندازه گیری و بالقوه قابل تکرار باشند.

احتمال خطا در هر سیستمی که توسط انسان ایجاد می شود، هست زیرا همه راه حل ها ، بر اساس اطلاعات ناقص هستند. بنابراین، اطلاعات جدید زمانی ایجاد می شود که فرآیند یا روشی جدید انتخاب کنیم.

مدیریت بهبود مستمر پیشنهاد میدهد که به جای واکنش نامناسب به مسائل ،فعالانه از وقوع چنین مسائلی جلوگیری کنیم. هر فرآیند، فرصتی برای یادگیری، ارزیابی و بهبود و امتحان فرضیه ای است که به عنوان قانون برای آن پروسه تعیین کرده اید.

تاثیر مثبت مدیریت بهبود مستمر روی شرکت ها این است که آنها متوجه شده اند که چگونه می توانند شرکت را به طور کارآمد سازماندهی کنند، فرصت ها را شناسایی کرده و بر اساس آن تغییرات را پیاده کنند. آنها همچنین یاد می گیرند چگونه به طور دقیق مناطق ارزشمند و فاقد ارزش را بشناسند و چگونه از پسماندهای بی ارزش خلاص شوند. تولید کننده ای که روش مدیریت بهبود مستمر را اتخاذ می کند مزایای بهره وری بیشتر، بهبود کیفیت، هزینه های پایین،کاهش زمان تحویل و رضایت کارکنان / روحیه بهبود یافته را بدست می آمورند.

مدیریت بهبود مستمر
مدیریت بهبود مستمر

اهداف مدیریت بهبود مستمر شامل:

  • توضیح و بهبود اصول فرآیند
  • کیفیت و بهره وری فرایند
  • توضیح چگونگی تاثیر عوامل فرایند
  • معرفی مدل فرایند و کاربرد این مدل می شود.
ثبت نام دوره مدیریت بهبود