مدیریت انرژی در ساختمان

مدیریت انرژی در ساختمان و آپارتمان

مدیریت انرژی در ساختمان و آپارتمان

مدیریت انرژی در ساختمان و آپارتمان مزیت های قابل توجهی دارد. سیستم مدیریت انرژی ساختمان (BEMS)، یکی از روشهای پیچیده نظارت و کنترل نیازهای انرژی ساختمان است. علاوه بر مدیریت انرژی، این سیستم می تواند انواع مختلف تاسیسات ساختمان های مسکونی یا تجاری مانند گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع (HVAC)، نورپردازی یا اقدامات امنیتی را کنترل و نظارت کند. میتوان از فن آوری BEMS در ساختمان های مسکونی و تجاری استفاده کرد.

تکنولوژی BEMS مفهومی وسیع برای کنترل ساختمان است و ویژگی های مختلفی دارد. با این حال، اصطلاح BEMS به استفاده در سیستم های پیچیده و پیشرفته محدود شده است. بنابراین، با اینکه تمام ساختمانها به سیستم کنترل مشابهی نیاز دارند، سیستم فن آوری BEMS با سیستم های کنترل قبلی متفاوت بوده و نقطه تمایزش ویژگی ارتباطات این سیستم است؛ به این صورت که اطلاعات عملکردهای ساختمان می تواند در یک واحد مرکزی و کنترل دریافت و کنترل شده و بر اساس این اطلاعات تصمیم بگیرند.

مدیریت انرژی در ساختمان
مدیریت انرژی در ساختمان

هدف اصلی از آموزش مدیریت انرژی در ساختمان و آپارتمان ، ایجاد نگرش مناسب نسبت به استفاده از انرژی در ساختمان ها با درنظر گرفتن همه پیامدهای محیطی است. علاوه بر این، این برنامه با استفاده از دانش معماری، فن آوری ساختمان، ترمودینامیک کاربردی، برق، گرمایش، تبرید، تهویه مطبوع، مهندسی کنترل، اقتصاد ، مدیریت و پردازش داده ها ، رویکردی چند رشته ای برای تامین و استفاده از انرژی در ساختمان های جدید و موجود ارائه میکند. محتوای این برنامه محیط داخلی، سودآوری اقدامات، قیمت ها و هزینه های انرژی، تلفات گرما و سود، ساختمان سازی، کنترل اتوماتیک، تجزیه و تحلیل مصرف انرژی، کار عملی با اقدامات احتیاطی انرژی، پتانسیل صرفه جویی در مصرف انرژی و مانیتور انرژی است.

نتایج یادگیری مدیریت انرژی در ساختمان و آپارتمان مواردی مانند آموختن روش های محاسبه و ارزیابی برای ارزیابی سودآوری اقدامات، محیط زیست ،استانداردها و توصیه های بهداشتی، بهداشت و کیفیت زندگی، ارتباط بین آب و هوای بیرونی، ساختمان، تامین انرژی و نصب فنی، از دست دادن گرما در ساختمان ها و عوامل موثر بر تعادل گرما در کوتاه مدت و بلند مدت را در بر میگیرد.

ثبت نام دوره مدیریت انرژی در ساختمان و آپارتمان