مدیریت ریسک

پنج ویژگی برنامه مدیریت ریسک قوی

پنج ویژگی برنامه مدیریت ریسک قوی

ریسک به فرایند شناسایی، تحلیل و پاسخ به عوامل خطرساز گفته می‌شود که در طول عمر یک پروژه ممکن است رخ بدهند. اگر مدیریت ریسک به‌درستی انجام شود می‌تواند با کنترل وقایع آینده، از خطرات احتمالی پیش‌گیری کند.

سیستم‌های ریسک علاوه بر شناسایی ریسک‌ها و تعیین کیفیت‌شان، می‌توانند تأثیراتی را که بر پروژه می‌گذارند نیز پیش‌بینی کنند. پذیرش یا عدم پذیرش ریسک معمولا به سطح تاب‌آوری (tolerance level) مدیر پروژه بستگی دارد.
اگر ریسک به‌ طور منظم برای شناسایی مشکلات احتمالی و یافتن راه‌حل آنها انجام شود، به‌راحتی فرایندهای دیگر ازجمله سازمان‌دهی، برنامه‌ریزی، بودجه و کنترل هزینه را کامل خواهد کرد. مدیر پروژه‌ای که در این زمینه پیشگام باشد، می‌تواند تا حد زیادی از وقوع اتفاقات غیرمنتظره در طول عمر پروژه پیش‌گیری کند.

1. مدیریت ارشد، برنامه را پشتیبانی میکند.با وجود فعالیتهای کسب و کار فراوان، موفقیت برنامه مدیریت ریسک به پشتیبانی فعال مدیریت ارشد وابسته است.

2. جامع هستند برنامه ریسک موثر تنها به کار یا منابع یک نفر یا یک گروه در شرکت وابسته نیستند.

مدیریت ریسک
مدیریت ریسک

3. شفاف هستند برنامه های مدیریت خیلی خوب  کار می کنند و زمانی که اهداف، فرایندها و نتایج شان را با تمام سهامداران شرکت به اشتراک بگذارند ،از بیشترین سود خود بهره  میبرند.

4.کل نگرانه هستندبرنامه های مدیریت ریسک موثر نه تنها تمام ریسک هایی که شرکت های مدرن با آن موجه هستند را در بر می گیرند، بلکه به تفاوت آنها نیز می پردازند.

5.آنها فعال هستند برنامه های ریسک موثر صرفا شرکت ها را در برابر خطرات نزولی بیمه نمی کند بلکه شامل سیستم ها و فرایند های ست که  فرصت های حاصل از ریسک های مختلف را به حداکثر میرساند.

پاسخ به ریسک
پاسخ به ریسک به‌طور‌کلی شامل موارد زیر است:
اجتناب: از بین بردن ریسک یا تهدیدی خاص با از بین بردن علت آن؛
تعدیل: کاهش ارزش مالی مورد انتظار یک ریسک از طریق کاهش امکان وقوع آن؛
پذیرش: پذیرش عواقب ناشی از ریسک؛ این کار اغلب از طریق توسعه‌ی یک برنامه‌ی اضطراری برای رویدادی که ممکن است رخ بدهد صورت می‌گیرد.

ثبت نام دوره مدیریت ریسک – اصول و رهنمودها