سرپرست تبلیغات

سرپرست تبلیغات

سرپرست تبلیغات

سرپرست تبلیغات کسی است که برنامه های تبلیغاتی شرکت ها را طراحی و هدایت می کند تا دیگران را به محصول یا خدماتش علاقمند کند. آنها با مدیران هنری، نمایندگان فروش و اعضای مالی کار می کنند تا کمپین ها را توسعه و اجرا کنند و اغلب به عنوان رابط بین آژانس ها و مشتریان عمل می کنند. همچنین، سرپرست تبلیغات استراتژی تبلیغاتی شرکت از جمله کسب و کار، فروش و دیدگاه فنی را توسعه، پیاده سازی و مدیریت می کند. آنها همچنین زمان زیادی را صرف مذاکره با نمایندگان فروش خارجی می کنند و مسئولیت مدیریت توسعه فروش مواد را بر عهده دارند. آنها همچنین عموما مسئول مدیریت گروهی از نمایندگان فروش تبلیغات هستند.

سرپرست تبلیغات
سرپرست تبلیغات

عموما وظایفی که سرپرست تبلیغات بر عهده میگیرد شامل مدیر معمولی تبلیغات، شناسایی اهداف تبلیغاتی، توسعه استراتژی تبلیغاتی، هدف قرار دادن بازارهایی که باید رضایت مشتری را برآورده کنند، مدیریت تمام تلاش های تبلیغاتی، مدیریت بخش کل تبلیغات در صورت لزوم، توسعه برنامه های تبلیغاتی برای هر دو رسانه سنتی و دیجیتال، نظارت بر اجرای کلیه برنامه های رسانه ای، ملاقات با مشتریان برای ارائه مشاوره بازاریابی و فنی ، ارتقاء و کارکنان بازاریابی ، نظارت بر فعالیت روزانه تبلیغات و ارتقاء و کارکنان بازاریابی میشود. اهداف سرپرست تبلیغات می توانند صورت کوتاه یا بلند مدت باشد. اهداف کوتاه مدت ، مربوط به کپی رایت است و برای معرفی مفاهیم خاص طراحی شده و باید قانع کننده باشند. اهداف تبلیغاتی بلند مدت مربوط به اثرات مورد نظر می باشد.

تبلیغات ابزار بازاریابی است که اطلاعاتی در مورد محصول منتشر می کند و پیام های تبلیغاتی از طریق انواع رسانه ها به نمایش گذاشته می شوند. تلویزیون، رادیو، روزنامه، مجله، بیلبورد ها، پست مستقیم، اینترنت، خطوط لباس با پیام های چاپ شده روی آنها، برنامه های فروش تلفنی تبلیغات ابزار بازاریابی است که اطلاعاتی در مورد یک محصول ارائه نمیدهد.

ثبت نام دوره سرپرست تبلیغات