حجامت

آشنایی با حجامت

حجامت ، تکنیکی ست برای رساندن خون به سطح بدن که در آن از مخزنی شیشه ای استفاده میشود تا هوا به وسیله گرما تخلیه شده و خلاء جزئی تشکیل دهد. قدمت استفاده از حجامت به فرهنگ باستان مصر، چین و خاورمیانه میرسد و طب جدیدی محسوب نمیشود. حجامت، فرم قدیم پزشکی جایگزین است که در آن درمانگر یک فنجان مخصوص ( از جنس شیشه، بامبو یا سفال) روی پوست میگذارد تا مکش ایجاد کند. حجامت برای بسیاری از اهداف از جمله کمک به تسکین درد، التهاب، جریان خون، آرامش و به عنوان یک نوع ماساژ عمیق بافت استفاده میشود.
آموزش حجامت شامل دو روش فنجان مرطوب و خشک است . فنجان خشک شامل ایجاد فشار کم از طریق گرم کردن فنجان یا هوا ی داخل آن و سپس قرار دادن آن روی پوست است. با سرد شدن هوای داخل فنجان، فنجان پوست را مقبض کرده و آنرا به داخل فنجان میکشد.

حجامت
حجامت

این فنجان ها به طور معمول فقط برای بافت های نرم استفاده می شوند. روش فنجان مرطوب بیشتر در کشورهای اسلامی کاربرد دارد . در این فرآیند، فنجان برای مکش خفیف روی پوست گذاشته شده و حدود 3 دقیقه باقی می ماند. پس از آن فنجان برداشته می شود و با استفاده چاقوی کیت حجامت، شکافی روی پوست ایجاد شده و مکش دوم برای خارج کردن خون از منطقه انجام میگیرد.
دوره حجامت به شرکت کنند گان امکان میدهد تا مهارت های موجود خود را اضافه کرده و تکنیک های جدیدی برای درمان بهینه و موثر بیماران ارائه دهند. این دوره ، برای متخصصان واجد شرایط یا افراد با تجربه حرفه ای / عملی مناسب است. این افراد بعد از دوره باید بتوانند دستورالعمل را دنبال کرد ه و احساسات و اظهارات واقعی بیمار را بشناسند. پس از اتمام این دوره ها، گواهینامه ای برای ادامه تحصیلات ارائه میشود .

ثبت نام دوره حجامت و بادکش