تحقیقات بازاریابی

تحقیقات بازاریابی

تحقیقات بازاریابی ، فرآیند یا مجموعه ای از فرایندهایی است که تولید کنندگان، مشتریان و کاربران نهایی را از طریق اطلاعات مورد نیاز برای شناسایی…

رشته مدیریت پروژه

رشته مدیریت پروژه

رشته مدیریت پروژه رشته آغاز، برنامه ریزی، اجرای، کنترل و بستن کار یک کارتیمی برای دستیابی به اهداف خاص و تامین معیارهای موفقیت خاص است….

مدیریت روابط عمومی

مدیریت روابط عمومی

مدیریت روابط عمومی (PR)، مدیریت توزیع اطلاعات بین یک فرد یا یک سازمان (مانند کسب و کار، سازمان دولتی یا سازمان غیر انتفاعی) و عمومی…

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک شامل شناسایی و تحلیل و انجام اقداماتی در جهت کاهش یا حذف خساراتی ست که سازمان یا افراد با آن مواجه میشوند. مدیریت…

مدیریت زمان چیست؟

مدیریت زمان چیست؟

تعریف مدیریت زمان مدیریت زمان ، روند سازماندهی و برنامه ریزی برای چگونگی تقسیم زمان خود بین فعالیت های خاص است. این نوع مدیریت خوب…

MBA یا مدیریت کسب و کار

MBA یا مدیریت کسب و کار

MBA چیست؟ مدیریت ارشد کسب‌و‌کار (MBA) مخفف (Master of Business Administration) درجهٔ کارشناسی ارشد در رشتهٔ مدیریت و تجارت است. بنابر تعریف ارائه شده ام‌بی‌ای…