رشته مدیریت هتلداری

رشته مدیریت هتلداری

رشته مدیریت هتلداری ، وظایف و مهارت های مورد نیاز برای خدمت در هتل ها و صنایع مهمان داری را از طریق گذراندن یک دوره کارشناسی آموزش داده و شناخت دانشجویان نسبت به خدمات غذا و هتل ها را توسعه میدهد. رشته مدیریت هتلداری، جنبه های کلیدی مورد نیاز برای مدیریت این نوع سازمان ها و عملیات شان شامل مدیریت مواد غذایی و آشامیدنی، مدیریت بخش اداری، مدیریت خدمات، توسعۀ بین المللی و مدیریت امکانات، مدیریت مالی و مدیریت استراتژیک را پوشش می دهد. با استفاده از نرم افزار و امکانات استاندارد صنعت، دانشجویان با مهارت های عملی مورد نیاز برای کار به عنوان یک فرد حرفه ای در بخش مدیریت هتل مجهز میشوند.

مدیریت هتلداری
مدیریت هتلداری

رشته مدیریت هتلداری، زمینه مطالعاتی است که طیف گسترده ای از موضوعات مربوط به جنبه های عملی هتلداری را پوشش می دهد. دوره های آموزشی در مدیریت هتل ها متنوع بوده و شامل موضوعات مختلفی مانند بازاریابی، محیط زیست، گردشگری، اوقات فراغت، مدیریت بازرگانی و مدیریت است.
هدف از آموزش رشته مدیریت هتلداری ، کمک به سازمانها جهت دستیابی به اهداف است ؛ وسرمایه گذاری برای آموزش، به کارکنان در انجام بهتر وظایف کمک کرده و برای استفاده بهینه از توانایی های طبیعی به آنها قدرت میدهد. علاوه براین، برای کارکنان درون سازمان که جزء منابع انسانی سازمان هستند ، فرصت رشد و ترقی به وجود می آورد.
لیست دوره هایی که دانشجویان باید بگذرانند شامل مهارتهای مدیریتی، مدیریت هتل، تغذیه ، بازاریابی، دوره های مدیریت روابط مشتری، دوره نوشیدنی و غذا، دوره بازاریابی هتل، دوره حسابداری و سرمایه گذاری برای هتلداری، دوره قانون وهتلداری، دوره صنعت هتلداری، مبانی برنامه مدیریت اطلاعات مهمانداری و دوره مدیریت اخلاقی هستند.
دوره های مدیریت هتلداری در بسیاری از کالج ها و دانشگاه ها به عنوان بخشی از برنامه های آکادمیک ارائه می شود که منجر به صدور مدارک دیپلم ، کارشناسی یا کارشناسی ارشد در مدیریت مهمان داری و یا مدیریت هتل می شود.

ثبت نام دوره مدیریت هتلداری