مدیریت پروژه

مدیریت پروژه چیست؟

مدیریت پروژه ، رشته ای ست که در آن کار یک تیمی برای دستیابی به اهداف خاص و رسیدن به معیارهای موفقیت خاصش، آغاز، برنامه ریزی، اجرای، کنترل و بسته میشود. در واقع به کارگیری دانش، مهارت‌ها، ابزارها و تکنیک‌ها برای فعالیت‌های پروژه به منظور تحقق الزامات پروژه است. مدیریت پروژه با استفاده از فرایندهایی هم‌چون فرایندهای آغازین، برنامه‌ریزی، اجرایی، پایشی و اختتامی انجام می‌پذیرد.

MSP  
MSP یا مدیریت برنامه های موفق ، شیوه ای متشکل از اصول و فرایند ها برای مدیریت یک برنامه ست. و این برنامه، مجموعه خاصی از پروژه ها شناسایی شده توسط سازمان است که اهداف مشخصی را برای سازمان تامین میکنند. علاوه بر این ، اهداف برنامه استراتژیک بوده وبه پیشرفت و کسب منفعت شرکت کمک میکند.
رابطه نزدیکی بین مدیریت برنامه و این مدیریت وجود دارد زیرا برنامه از پروژه هایی تشکیل شده ودر صورتی موفق است که پروژه موجود در آن موفق باشد. بدون مدیریت برنامه، پروژه میتواند نتایج اش را ارائه کند اما قابل تلفیق در هدف تجاری استراتژیک نیست.
برنامه درسی، شامل گذارندن مدیریت پیشرفته هزینه ها، مدیریت کیفیت جامع، تجزیه و تحلیل سیستم های کسب و کار، قراردادها و تدارکات، منابع انسانی و ارتباطات در پروژه ها است.

مدیریت پروژه
مدیریت پروژه

مدارک مدیریت پروژه :

کارشناسی : میتوانید در رشته مدیریت یا رشته های دیگر مانند بازاریابی ، مهندسی یا تکنولوژی اطلاعات مدرک کارشناسی گرفته و درخواست تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در رشته مدیریت کسب و کار یا مدیریت پروژه کنید.
گواهی تحصیلات تکمیلی : می توانید گواهینامه های رشته این مدیریت ارائه شده توسط بسیاری از موسسه ها، شامل موسسه هایی با گزینه مطالعه آنلاین، را پیدا کنید.

کارشناسی ارشد : در این مقطع، در مورد موضوعات پیشرفته کنترل پروژه، مدیریت، برنامه ریزی و استراتژی هزینه مطالعه خواهید کرد.

گواهینامه مدیریت پروژه : هنگامی که در مدیریت پروژه تجربه کافی به دست آوردید، برای امتحان گواهینامه (PMP) که توسط PMI ارائه می شودف واجد شرایط هستید.

لیست دوره های مدیریت پروژه