کارآفرینی زنان

کارآفرینی زنان

کارآفرینی زنان

کارآفرینی زنان یکی از منابع مهم رشد اقتصادی شناخته شده است. زنان کارآفرین شغل جدیدی برای خود و دیگران ایجاد کرده و راه حل های مختلفی را برای مدیریت، سازماندهی و مشاغل تجاری جامعه فراهم می آورند. با این حال، آنها هنوز بخش کوچکی از جامعه کارآفرینان را تشکیل میدهند. زنان کارآفرینان اغلب برای شروع و رشد کسب و کار با موانع مربوط به جنسیت ، عدم دسترسی به مکانیسم های مالی رسمی، اطلاعات و شبکه ها و تحرک محدود مواجه می شوند.

کارآفرینی زنان می تواند نقش مهمی در رفاه اقتصادی خانواده ها و جوامع، کاهش فقر و توانمند سازی زنان داشته باشد و به این ترتیب بخشی از اهداف توسعه اقتصادی را به خود اختصاص میدهد. بدین ترتیب، دولت های سراسر جهان و همچنین سازمان های مختلف توسعه ای، فعالانه از طریق برنامه های مختلف، انگیزه ها و اقدامات تبلیغاتی از زنان کارآفرین حمایت می کنند.

کارآفرینی زنان
کارآفرینی زنان

زنان کارآفرین در این مسیر با مشکلات جدی ای مواجه هستند مانند اینکه ، سرمایه اندکی به کارآفرینی زنان اختصاص داده شده، اکثر زنان کارآفرین کمتر به مواد خام و ورودی های لازم دسترسی داند، آنها با رقابت سختی برای بازاریابی محصولات خود روبرو هستند، دیگران به نقش، توانایی و ظرفیت زنان اعتماد و باور ندارند و برای موفقیت به ریسک بالایی نیاز دارند.

تنها حمایت مالی برای حمایت از کارآفرینی زنان کافی به نظر نمیرسد. از آنجا که ترویج کارآفرینی زنان در کشورهای در حال توسعه در مبارزه با فقر بسیار مهم است، پس نه تنها دسترسی به منابع مالی لازم و ضروری ست بلکه باید چارچوب قانونی برای قوانین غیر تبعیض آمیز و نظام اقتصادی وجود داشته باشد.

نقش زنان در بحرانهای اقتصادی به خوبی شناخته شده است و نمو نه های آن که عمدتا غیرمستقیم بودند در زمان های سختی از جمله جنگ و بلایای طبیعی مشاهده شد. علاوه بر این، در زمانهایی که مردان قادر به تامین معیشت خانواده نبودند، نقش زنان در اقتصاد بسیار پررنگ و موثر بوده است.

ثبت نام دوره مدیریت حمایتی کارآفرینی